Abelia mener

«Næringslivet må sikres tilgang til sanntidsoppdaterte rådata fra Kartverket. Data må tilgjengeliggjøres så billig som mulig og til et fast vederlag. Næringslivet må kunne utøve fri viderebruk innenfor rammene av norsk lov uten at staten bruker immaterielle rettigheter til å hindre slik viderebruk.»

Det er en meget omdiskutert utredning fra Miljøverndepartementet som i sommer har vært på høring. Utredningen skisserer hvordan kart- og eiendomsinformasjon fra Kartverket skal formidles i fremtiden. Konsekvensen vil bli at store muligheter for samfunnsinnovasjon og vekst faller bort. Abelia har sendt høringssvar.

Taler med to tunger

Offentlig informasjon er en svært viktig kilde til innovasjon og nye smarte tjenester til samfunnets beste. Kart- og eiendomsinformasjon er særlig viktig da det inngår i og ofte er en forutsetning for svært mange tjenester. Regjeringens offisielle politikk er derfor å sikre tilgang og viderebruk av offentlig informasjon.

- I så måte er det oppsiktsvekkende at Miljøverndepartementet og Bård Vegar Solhjell nå går motsatt vei, sier Tarje Bjørgum, strategisk rådgiver i Abelia. Utredningen åpner nemlig for å styrke Kartverket som kommersiell aktør på samme tid som det blir et myndighetsorgan med hjemmel til å regulere rammevilkårene for sine konkurrenter i det samme markedet. Utredningen gjør at et potensielt gigantmarked for tjenester basert på offentlig informasjon settes på vent.

Hindrer innovasjon

For næringslivets er det avgjørende at det sikres tilgang til sanntidsoppdaterte rådata. Dette er avgjørende for å stimulere private aktører til å utvikle innovative tjenester. Utredningen legger derimot opp til at Kartverket selv får definere hva de legger i ”rådata”, og at næringslivet i stedet må forholde seg til Kartverkets sammenstilte produkter. Dette medfører begrensninger for bearbeiding og verdiøkning av datainnholdet for alle andre enn Kartverket selv.

Utredningen legger også opp til at Kartverket selv skal prise sine produkter. Med forslag om gratis data til enkelte brukergrupper, og betalbare data til næringslivet, er det stor fare for uønsket kryss-subsidiering. Kartverket kan også fritt fortsette med pris avhengig av volum på viderebruk, noe som klart vil virke dempende på innovasjonslysten.

Kamp i kulissene

- Bak kulissene har det imidlertid pågått en intens kamp der både næringsminister Trond Giske og Fornyingsminister Rigmor Aasrud har ønsket en annen retning. Disse ser nå ut til å ha tapt, sier Bjørgum. Kartverket er nemlig pålagt visse inntjeningskrav fra Finansdepartementet. Ved å vise til inntjeningskravene går Kartverket fri så lenge det ikke legges friske penger på bordet. Altså er det mange som her blander kortene. Det er derfor gode grunner til å stokke om og dele ut på nytt.

Les hele høringsbrevet her.

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842