Her er Norge mest kreativt

1. Bærum
2. Oslo kommune
3. Asker (Akershus)
4. Nesodden (Akershus)
5. Oppegård (Akershus)
6. Kongsberg (Buskerud)
7. Ås (Akershus)
8. Horten (Vestfold)
9. Stavanger (Rogaland)
10. Trondheim (Sør-Trøndelag)
11. Nøtterøy (Vestfold)
12. Skedsmo (Akershus)
13. Frogn (Akershus)
14. Drammen (Buskerud)
15. Sola (Rogaland)
16. Lørenskog (Akershus)
17. Ski (Akershus)
18. Bergen (Hordaland)
19. Lier (Buskerud)
20. Kristiansand (Vest-Agder)
21 Lillehammer (Oppland)

Kommunenes plassering på indekser for talent-, kreativitet- og teknologikonsentrasjon.

Større byer i Norge drar i fra når det gjelder å trekke til seg de største talentene og sterkeste kreative ressursene til næringslivet. I rapporten ”Norway in the Creative Age”, som har sammenlignet landets byer og kommuner, kåres Bærum til landets mest kreative sted. Oslo følger på andreplass, mens Asker kommer inn som nummer tre.

På de neste plassene følger Nesodden, Oppegård, Kongsberg og Ås. Stavanger kommer inn på en niendeplass bak Horten, med Trondheim på 10. plass og Bergen på 18. plass.

Snur næringspolitikken på hodet

– Dette er en tilstandsrapport på norsk økonomi og gir et bilde av hvordan det står til med næringslivet i norske kommuner. Funnene snur norsk næringspolitikk på hodet. Rapporten viser at det er liten vits i å skape arbeidsplasser i distriktene hvis det ikke bygges sterke koblinger til forskningsmiljøer og kunnskapsklynger andre steder, forteller strategisk rådgiver i Abelia, Tarje Bjørgum.

Stavanger unik i Europa

Rapporten som er utført på vegne av Statens vegvesen og Abelia, viser tydelig en økning i antall personer ansatt i kreative yrker i Norge. I Stavanger er det en dokumentert vekst fra 28 prosent i 2003 til 36 prosent i 2007, noe som er unikt i europeisk sammenheng.

Mens de større byene derfor drar i fra, vil styrken til mindre steder ligge lokalt. – De som er langt unna de store byene og universitetsmiljøene, må jobbe med å koble seg på det som skjer lokalt innen forskning og næringsliv. Det å finne nisjer vil gjøre at de stikker seg ut, og gir en større mulighet til å bli samarbeidspartner på et høyt nivå, mener Bjørgum.

Utdanning er nøkkelen

Rapporten viser at flere mindre steder i landet scorer høyt på kreativitet. At et sted har nære relasjoner til en større by med universitets- og forskningsmiljøer, er en klar fordel og viser at utdanningsmiljøer er nøkkelen.

– Et høyt nivå med kreativitet i næringslivet er viktig. Nøkkelen her er kvalitet på utdanningsinstitusjoner som trekker til seg forskere og talenter, som igjen er med på å skape et næringsliv. Innovasjon finner sted i skjæringspunktet mellom ulike bedrifter, noe som trekker til seg flere kunnskapsrelaterte arbeidsplasser. Derfor er kreativitet en livsnerve til verdiskaping også lokalt, forteller Bjørgum.

Les hele rapporten Norway in the Creative age, skrevet av Irene Tinagli her.

Les saken i Aftenposten: De kreative klumper seg sammen

Pressenytt

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842