Sverige har vært og er storebror i Norden når det gjelder private equity-investeringer. I første halvår 2013 investerte medlemmene av European Venture Capital Association (EVCA) 2,9 ganger så mye venturekapital i lovende svenske bedrifter som i norske. Ser man på antallet nyinvesteringer, altså første gang det investeres venturekapital i et selskap, er forskjellen enda større. I Sverige ble det i første halvår 2013 gjort flere nyinvesteringer enn i resten av Norden til sammen (se figur).

Forklaringen er i stor grad Almi Invest

En synlig og sporbar forklaring er imidlertid den svenske staten. Ifølge den svenske venturekapitalforeningen (SVCA) kom 58 prosent av de ovennevnte nyinvesteringene i første halvår 2013 fra offentlig finansierte investorer. Særlig selskapet Almi Företagspartner AB gjør mange og små nyinvesteringer.

- Abelia har i lang tid ivret for etablering av et norsk Almi Invest, som kan investere mindre beløp i langt flere selskaper, og på den måten øke dealflowen og veksten i langt flere lovende norske selskaper. I tillegg deler vi Investinors syn på at det trengs bedre kunnskap om hele det statlige risikokapitalsystemet og vi foreslo derfor i 2012 i vårt brev til Stortingets Finanskomité en ekstern kartlegging og gjennomgang av statlige risikokapitalaktører i Norge, noe som svenskene gjorde allerede i 2011, sier Daniel Ras-Vidal, daglig leder i FIN og innovasjonspolitisk seniorrådgiver i Abelia.

Den eksterne kartleggingen beredte grunnen for sammenslåingen av Innovationsbron og Almi Företagspartner og det nye og oppkapitaliserte Almi Invest, som altså har gitt god effekt i Sverige gjennom å øke både investeringskompetanse og investeringsvolum.

Les mer i Investinors pressemelding her

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869