I en årrekke har det vært tilnærmet kapitaltørke for innovative bedrifter som trenger kompetent kapital for å vokse i en tidlig fase. Ikke minst har det vært vanskelig å mobilisere flere private investorer til å ta risiko i kunnskapsintensive nye næringer. Næringsminister Monica Mæland ba nylig norske investorer om å ikke "putte så mye penger i eiendom, og heller satse mer på unge entreprenører som trenger kapital for å vokse."

Abelia mener at løsningen på Mælands bekymring er en ny nasjonal pre-såkornordning som er utarbeidet av bransjeforumet Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN). Ordningen vil på en enkel måte utløse mer privat kapital gjennom offentlig risikoavlastning i en tidlig fase. Dette gjøres uten å etablere nye organisasjoner eller strukturer, men gjennom å få på plass en mekanisme for et mer effektivt samspill mellom Innovasjon Norge, inkubatorer og TTOer (Technology Transfer Offices) på den ene siden og private investorer på den andre. Alt for å få flere gründerbedrifter til å vokse raskere og lykkes internasjonalt i en tid når norsk økonomi må omstilles.

På et møte med statssekretær Dilek Ayhan i Nærings- og fiskeridepartementet, hvor også medlemsbedriftene Oslotech, Bergen Teknologioverføring og Ipark deltok, ble "Innretning av nasjonal pre-såkornordning – innspill fra Abelia og FIN" drøftet. Abelia møtte en nysgjerrig statssekretær med et stort engasjement for gründere og vekstbedrifter. Ayhan var spesielt interessert i bedre samspill mellom virkemiddelapparatet og det nasjonale nettverket av inkubatorer og TTOer. Disse har en nøkkelrolle for å koble sammen nye bedrifter med private investorer som forretningsengler, venturemiljøer og industriell kapital. Det var tydelig at statssekretæren ser et stort potensial i de 300-400 bedriftene som årlig utvikles hos TTOene og inkubatorene.

Regjeringen har allerede styrket effektive virkemidler som FORNY2020 og etablerertilskudd, samtidig som man nå ser over næringspolitisk virkemiddelbruk for å se hva som fungerer, hvor det er hull og hvor det er behov for nye grep. Ayhan sa seg enig i behovet for å mobilisere økt privat kapital inn mot nytt og kunnskapsintensivt næringsliv og fikk i møte med Abelia-medlemmene bekreftet at TTOer og inkubatorer har en nøkkelrolle for å få dette til å skje i større omfang.

- Pre-såkornordningen Abelia nå foreslår gjør det mulig for Regjeringen å legge til rette for sterkere fremvekst av nytt næringsliv gjennom økt mobilisering av privat kapital. Omstillingspresset i norsk økonomi øker, og vår forhåpning er at dette nå lanseres i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia.

Les Abelias og FINs innspill til innretning av nasjonal pre-såkornordning

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869