- Vi ønsker at Norge skal etablere en offentlig matchingsordning som faktisk treffer i tidlig fase, sier daglig leder i FIN, Daniel Ras-Vidal.

- Utfordringen er å bygge bro mellom samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk avkastning, fortsetter Ras-Vidal. Såkornfondene, Investinor og Argentum har alle kommersielle avkastningskrav. Abelia og FIN foreslår en offentlig matchingsordning i pre-såkornfasen, fordi det vil øke sjansene for langt flere potensielle vekstbedrifter  som i dag står uten finansieringsmuligheter. Founders Fund, etablert under ledelse av Oslotechs CEO Karl-Christian Agerup er et av mange mindre fond i Norge som en slik ordning bør forsterke gjennom å matche med statlig kapital, og vi er derfor svært glade for at Agerup kommer til vår årskonferanse for å presentere fondet, sier Ras-Vidal.

Founders Fund

Vi har spurt Karl-Christian Agerup: Hva er egentlig Founders Fund? - Founders Fund er et lite kapitalfond som investerer i oppstartsselskaper med utgangspunkt i Startuplab-miljøet i Oslo. Investorene i Founders Fund er suksessfulle norske gründere som selv har vært med på å starte og bygge opp selskaper fra bunnen av, sier Agerup. Founders Fund har investert i tre selskaper så langt. – Vi tror det blir et par til før sommeren, sier Agerup.

Hva er koblingen mellom StartupLab og Founders Fund?

Teamet i StartupLab utgjør forvaltningsmiljøet i Founders Fund. Det er dette teamet som investerer i selskaper og følger dem opp på vegne av fondet. I tillegg har Oslotech, som eier StartupLab, investert i Founders Fund sammen med investorene i Founders Fund.

Hvordan mener du staten kan forsterke den type kompetent kapital som TTOer og innovasjonsselskaper klarer å mobilisere lokalt?

- Statens oppgave bør være å bidra til økt privat kapitaltilgang til investeringer i tidlig fase, sier Agerup. Behovet er såpass stort at det offentlige ikke kan løse kapitalbehovet alene. De statlige såkornfondene har verken mandat eller kapasitet til å løse behovet i denne fasen. Ved hjelp av insentiver som tapsavsetninger, matchingsordninger eller skatteinsentiver kan staten sørge for at investorer i tidlig fase blir kompensert for noe av den risikoen de tar. Dette vil øke kapitaltilgangen og finansieringen av selskaper i de miljøene som jobber med dette lokalt, sier Agerup.

Her finner du mer informasjon om konferansen og mulighet for påmelding

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869