Nyskapings-Norge har siden finanskrisen vært rammet av en kapitaltørke som rammer små, innovative selskaper spesielt hardt. Tiden er kommet for reelle løsninger, ikke flere slag i luften.

I artikkelen "Godt nytt for skapere" 14. oktober foreslår Høyres Svein Flåtten en innovasjonsbørs og utdyper at "det for offentlig regning og med et minimum av byråkrati, kan etableres et slags "godkjentstempel" for aktuelle oppfinnelser og bedrifter som deretter legges inn i den foreslåtte børsen". Problemet er at private investorer ikke bryr seg om uforpliktende offentlige "godkjentstempler" uten at den som utsteder stempelet selv vil investere i "godkjente" selskaper. Uten penger og reell investeringskompetanse blir dette mer byråkrati som heller ikke løser kapitaltørken.

Statlig matching av private investeringsfond som Oslotechs Founders Fund, kombinert med et nytt statlig investeringsselskap i tidlig fase vil koste et tresifret millionbeløp årlig. Til gjengjeld vil samfunnet få investeringskostnadene mangedobbelt tilbake ved at flere innovative selskaper vil vokse raskere. Det vil gi økte skatteinntekter og motvirke todelingen av økonomien. For en Regjering som vil redusere oljeavhengigheten og sette investeringer foran forbruk bør valget være enkelt.

Dette debattinnlegget sto på trykk i Aftenposten 17. oktober

Her kan du lese artikkelen som det refereres til: "Godt nytt for skapere".

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869