Ifølge Fleischers logikk kan man ikke utvikle nytt næringsliv uten at dette næringslivet allerede finnes i landet fra før, og han anbefaler rektor Ottersen å kun forske på områder hvor norsk næringsliv står sterkt i dag.

Dette er i sannhet banebrytende tanker, men sanne innovatører som Alf Bjørseth og Steve Jobs har aldri brydd seg om hva som fantes fra før, men hva de kunne skape ut ifra egne evner og internasjonale nettverk. Innovasjon Norge risikerer å bli til Lock-in Norge.

På konferansen «Kompetanse + kapital = nytt næringsliv» lanserte Abelia og FIN i forrige uke en pre-såkornordning basert på at det offentlige matcher private investeringer i innovative selskaper med internasjonale vekstambisjoner. Det vil medføre mindre behov for tilskudd fra Innovasjon Norge, da det er den private risikoviljen og forretningskompetansen som vil avgjøre hvorvidt den foreslåtte årlige rammen på 500 millioner kroner brukes opp.

Innovasjonsselskapene og TTOene investerer i økende grad i selskaper Innovasjon Norge mener utgjør en restfaktor, men sannheten er at de driver med dristig innovasjon, noe Innovasjon Norge synes å mene er for risikofylt. Vår tro på dette forslaget ble akkurat styrket.

Denne kronikken sto på trykk i Dagens Næringsliv fredag 23. mai

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869