Abelia mener

«Næringslivet er en viktig bidragsyter for å løse samfunnsutfordringene offentlig sektor står overfor»

Kan du forklare kort hva IT-plattformen "Imatis Visi" gjør for noe?

- Plattformen består av store berøringsskjermer, supplert med løsninger for nettbrett, mobil og PC. Vår løsning underletter logistikk, løsninger for mobilitet, meldingsutveksling og kliniske arbeidsflater. Dette bidrar til prosess-støtte, samhandling og ressursstyring på tvers i sykehuset og effektiviserer rett og slett arbeidet for hele sykehusorganisasjonen.

Hvordan har Imatis utviklet den nye teknologien?

- Imatis Visi består av en IT-basert samhandlingsplattform, grovt sett utviklet i løpet av syv år. Tidligere versjoner er installerte på St Olavs og Ahus, men den nye generasjonen ble først testet på sykehus i Region Sjælland i Danmark i tett dialog med brukerne. Resultatene var svært gode, og et følgeforskningsprosjekt dokumenterte at den nye plattformen frigjorde 44 minutter til økt pasienttid per skift. Dette har vakt en hel del oppsikt, og er nok en viktig grunn til at Østfoldsykehuset landet på vår løsning.

Er Danmark et bedre testmarked for denne nye type løsninger?

- Danskene har en sterkere ledelseskultur når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. Ledelsen på sykehusene i Region Sjælland tok i bruk vår løsning på morgenmøtene fra dag én og brukte samtidig ressurser på opplæring av medarbeiderne. De ser på prosessen med å implementere ny teknologi som en naturlig del av organisasjonsutviklingen. Nå bruker de samlingene ved storskjermene som et kontinuerlig innslag i arbeidsdagen, for å gi alle overblikk over situasjonen og fordele ressurser og oppgaver på en effektiv måte. De kaller det for "time-out", og kan sammenlignes med den jobb håndballtrenere gjør når de samler laget sitt for å fokusere på taktikk og strukturert utførelse i pressede situasjoner.

Det høres ut som om dere viser vei for Helse-Norge og løser noen av problemene vi har lest om i avisene?

- Jeg både håper og tror vi gjør det. Vi opplever økt interesse for våre løsninger i både Norge og internasjonalt og er også i dialog med flere norske kommuner, som vil kunne bruke denne plattformen etter hvert som de får nye oppgaver, avslutter en fornøyd Andressen.

Abelia etablerte nylig Næringslivets kontaktutvalg – innovasjon i helse- og velferdsteknologi, for å sikre at næringslivet blir hørt og involvert på riktig måte når helse- og velferdsteknologi skal implementeres i større skala. Medlemmene i utvalget representerer et bredt spekter av forskjellige løsningsleverandører. Næringslivets kontaktutvalg skal være myndighetenes naturlige samtalepartner for å få innspill fra næringslivet og var vertskap når Helse- og omsorgsdepartementet inviterte til innspillskonferanse om stortingsmeldingen om innovasjon i omsorg 12. desember 2012. 

Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Under fremleggelsen av Stortingsmeldingen "Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser" 14. februar ble Porsgrunn-firmaet vist frem som et godt eksempel på at det offentliges behov kan føre til innovasjon. Firmaet, som opprinnelig startet i oljebransjen, har utviklet elektroniske tavler som brukes på sykehus både i Norge og i utlandet. Tavlene gir oversikt over alle pasienter i eller på vei til en avdeling. Undersøkelser viser at teknologien blant annet kan gi helsepersonell mer tid med pasientene, skriver regjeringen i en pressemelding.

Her finner du Stortingsmeldingen "Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser"

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869