ARENDALSUKA: Det er vanskelig å spå fremtiden, men noe fakta finnes. I 2065 vil Norge ha færre enn to yrkesaktive per pensjonist, og det vil ikke være olje og gass vi lever av. Det trengs altså en stor satsning og en felles innsats fra politikerne, næringslivet og akademia for å skape nye eventyr. Forskerforbundet og Abelia inviterte til debatt i Arendal med tittelen "hvordan kan vi skape nye eventyr?".

Klare budskap fra Haugli og Aaslestad.

I sin innledning fokuserte Abeliadirektør Haugli på at det ikke mangler på de gode ideer for å skape de nye eventyrene. Han mente heller at utfordringen er å få utviklet de gode ideene til nytt næringsliv. Innovasjonen i Norge stopper ved de svake virkemidlene i "dødens dal". Regjeringen må få på plass tiltak som mobiliserer økt privat risikokapital og som hjelper flere startups til å vokse. Slik kan de nye ideene og eventyrene vokse.Haugli viste utfordringene i praksis;

- Av de 578 konkrete ideene som kommersialiseringsenhetene ved de norske universitetene (TTOene) bragte fram i fjor, ble 61 vurdert gjennom Forny 2020. Kanskje ender det med at 20-30 får økonomisk drahjelp. Det store spørsmålet er imidlertid hvilke nye arbeidsplasser, eller nye eventyr Norge går glipp av ved at nåløyet er så trangt, spør Haugli.

Leder i Forskerforbundet, Petter Aaslestad var også opptatt av innovasjon, og et særlig fokus på bredden i forskningen for å oppnå god innovasjon. Hans budskap omhandlet fire viktige tiltak: å satse på grunnforskning, ikke detaljstyre forskningen, satse på talentene gjennom fremragende undervisning i regjeringen, samt å prioritere infrastruktur i sektoren.

Vil prioritere viktig presåkorn-ordning.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes, APs Else May Botten, Venstres Terje Breivik og Høyres Kristin Vinje var alle enig om at det er tid for å prioritere forskning, utvikling og innovasjon. Debatten gikk selvfølgelig på hvordan dette skal gjøres, og presåkorn-ordning var en av mange tema som ble diskutert. 

Stortinget har bedt regjeringen se på å etablere en såkornfondordning i statsbudsjettet for 2015. Abelia og Foreningen for innovasjonsselskaper (FIN) har lansert et forslag til hvordan en slik ordning kan se ut, som går ut på at det offentlige matcher private investeringer i tidlig fase. Med en offentlig matchingsordning vil slike initiativer kunne investere i dobbelt så mange selskaper. En slik kombinasjon av inkubatorer og privat risikokapital fra erfarne gründere har vært en suksess i andre land, og særlig er Sveriges modell et godt eksempel til etterfølgelse.

Til stor glede var alle politikerne positiv innstilt til en slik ordning, men særlig Venstre og Arbeiderpartiet trakk frem en slik ordning som noe av det viktigste å prioritere for å skape nye eventyr.

- Venstre vil bruke de store midlene på de store sakene som kunnskap og utvikling. Vi syns den svenske modellen er spennende, og ser gjerne mer på den, sa Venstres Terje Breivik.

-Arbeiderpartiet mener vi må ha kompetanse som kan ta næringslivet til nye høyder, og da er modellen fra vårt søsterparti i Sverige et veldig godt og viktig virkemiddel, sa APs Else May Botten.

Abelia og Forskerforbundet var fornøyd med ordskiftet med politikerne, og særlig viktig var signalet om at samtlige vil prioritere forskningen i fremtiden. Dette fordrer allikevel gode prioriteringer i budsjetter og konkrete tiltak i langtidsplanen. For dagens eventyr tar slutt en gang, og da må Norge være en nasjon med Askeladder som er klare for nye utfordringer, enten det er å skape nytt næringsliv eller å kapp-ete med troll.

Kontaktperson Mari Berdal Djupvik

mari.berdal.djupvik@abelia.no

+ 47 957 05 437