Forhandlingene mellom regjeringen og samarbeidspartiene har ført til at det bevilges ytterligere midler til innovasjon, gründere og oppstartsbedrifter. FORNY2020-programmet får 25 mill. nye kroner, og det foreslåtte kuttet i SIVAs inkubasjonsprogram er reversert.

Abelia etterlyste i oktober et budsjett som ruster samfunnet for de utfordringene vi vil stå ovenfor i fremtiden. Det etableres stadig nye virksomheter i Norge, men ikke alle får sjansen til å vokse seg store på globale markeder. Altfor ofte fanges potensielle vekstbedrifter i "dødens dal", fasen de befinner seg i frem til de begynner å generere egne inntekter.

- Under budsjettforhandlingene har vi tatt til orde for at det må bygges en bredere bro over dødens dal, for raskere utvikling av nytt og innovativt næringsliv. For å oppnå dette trenger vi en åpen og konkurranseutsatt pre-såkornordning, tilføyer Haugli.

Abelia-direktøren er begeistret for opprettelsen av to ulike såkornsfond på til sammen 135 mill. kr. Disse skal sikre risikovillig kapital til nystartede bedrifter.

- Dersom dette er begynnelsen på en løsning for å mobilisere mer privat kapital til nyoppstartede virksomheter, er det en veldig god start, avslutter Haugli.

Kontaktperson Håkon Haugli

hakon.haugli@abelia.no

+47 905 31 025