Leder for Stortingets komité for forskning, Arbeiderpartiets Marianne Aasen mener i stedet at næringslivet må gå i seg selv og forske mer for fremtiden. NHO peker i "INNOVASJON+" på hvilke tiltak og programmer som faktisk har en utløsende effekt på næringslivets investeringer i FoU.

Satsing på resultatbasert inkubasjon uteblir

- Problemet er hva regjeringen faktisk gjør, eller rettere sagt ikke gjør. Nærings- og handelsdepartementets budsjett til næringsrettet FoU hadde en realnedgang på 0,9 prosent over statsbudsjettet, såkornfondene er tidligst operative i 2014 og satsingen på resultatbasert inkubasjon uteblir. Det næringslivet har behov for, er en målrettet satsing på tiltak som faktisk virker sier Ras-Vidal.

I artikkelen pekes det på at det statlige svenske investeringsselskapet i tidlig fase, Innovationsbron, er et instrument som norske myndigheter bør etablere. Innovationsbron bidrar med aktiv eierkapital i en mye tidligere fase enn de norske såkornfondene. Likevel kan de vise til høyere co-investeringer fra private investorer enn de norske såkornfondene.

- En offentlig krone fra Innovationsbron utløser i gjennomsnitt fem private kroner i følgeinvesteringer. Det bidrar til å skape mye nytt innovativt og kunnskapsbasert næringsliv. Kapitalrike Norge bør se til Sverige som åpenbart er bedre på å få frem slike selskaper, sier Ras-Vidal.

Av eksperimentell karakter

For bedrifter er forskning en av mange kilder til innovasjon. Forskning er ofte noe man utfører etter å ha sjekket andre muligheter først. Informasjon fra kunder og leverandører i markedet eller partnere i kunnskapsmiljøene innhentes gjerne før man setter i gang forskningsprosjekter. Linjen fra FoU til innovasjon er meget sjelden lineær, oftest er den i sin karakter både kompleks og eksperimentell.

- Marianne Aasen mener at Telenor bør forske mer. Det er jeg personlig sikker på at de hadde gjort, hvis de mente at det var den beste strategien for å styrke sin konkurransekraft. I stedet for å skylde på næringslivet, bør regjeringen tenke mer på hvordan de kan tilrettelegge for mer innovasjon i næringslivet, både i etablerte selskaper og for nye gründere, avslutter Ras-Vidal.

Abelias høringsbrev til KUF-komiteen

Skylder på hverandre - Aftenposten 24. oktober 2012

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869