Abelia mener

«Økte FoU-bevilgninger i kombinasjon med smarte innovasjonsvirkemidler øker verdiskapingen og gjør Norge mer robust»

Regjeringen møtte opp mann- og damesterkt med statsminister Jens Stoltenberg, kunnskapsminister Kristin Halvorsen og Nærings- og handelsminister Trond Giske på dagens konferanse. Tema for konferansen var forskning i næringslivet og Regjeringen varslet økt satsing på forskning i næringslivet, mer og bedre samarbeid mellom næringsliv og akademia og enda mer internasjonalt forskningssamarbeid.


Høykostland = høye ambisjoner

Kristin Halvorsen pekte på at Norge er et høykostland som må ha høyere ambisjoner enn gjennomsnittet. Stoltenberg forsterket dette med å si at når vi ikke kan være billigst, så må vi være best, og oppfordret deretter både forskere og næringslivsdeltakere til å framsnakke forskningen mer. Regjeringen har tidligere snakket om at det er "lavtrykk" i næringslivet når det gjelder forskning, men de siste tall fra SSB viser at det var en økning på hele 7 % i næringslivsforskningen i 2011. Regjeringen ser dermed ut å legge opp til en mer offensiv forskningspolitikk i valgåret 2013, og forventningene til Forskningsmeldingen ble neppe mindre etter dagens konferanse.

- Det er bra at statsministeren nok en gang fremhever at kunnskap trumfer alt. Vi vil følge nøye med på at dagens løfter om økt satsing og bedre samarbeid også følges opp i Forskningsmeldingen og kommende statsbudsjetter, sier Paul Chaffey, administrerende direktør i Abelia.

Relevans og Nærings-PhD

Næringsminister Trond Giske fremhevet at hvis en større andel av de offentlige forskningsmidlene gjøres relevante for næringslivet, så kan man forvente en sterkere effekt på produktivitetsvekst og verdiskaping. Regjeringen vil derfor satse sterkere på næringsrettet forskning. Nærings-PhD-ordningen, hvor bedrifter kan få finansiert 50 % av lønnskostnaden for en doktorgradsstipendiat i samarbeid med akademia og Forskningsrådet, skal derfor gjøres til en permanent ordning. Les mer her.

- Dette er godt nytt for kunnskapsintensive bedrifter. Når antallet doktorgrader øker, kan Nærings-PhD ordningen bidra til å sikre at kunnskapen blir tatt i bruk. Utfordringen fremover blir både å sørge for at flere benytter seg av ordningen og at akademia kjenner sin besøkelsestid og ser denne finansieringsmuligheten for doktorgrader i samarbeid med næringslivet, sier leder for næringspolitikk i Abelia, Inge Jan Henjesand.

Telenor viser vei med markedsdrevet tjenesteinnovasjon

Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor fremhevet i sitt innlegg verdien av markedsdrevet innovasjon med internasjonale partnere. Telenor har siden Televerkets dager gått fra 4 millioner abonnementer i Norge til over 150 millioner globalt og utvikler stadig nye forretningsmodeller. Et eksempel er tjenesten "Easypaisa" i Pakistan, som har blitt en foretrukken mobiltjeneste for pengetransaksjoner for de brede lag av befolkningen som ikke har tilgang til vanlig bankkonto.

Se statsministerens innlegg og andre innlegg i opptaket fra konferansen Forskning i næringslivet.