Giske røper hemmeligheter

Over 200 deltakere fra næringsliv, forvaltning og politikk møttes i dag for å diskutere NHOs nye innovasjonspolitikk "INNOVASJON+". - Jeg kan lekke litt fra statsbudsjettet, vi vil styrke den landsdekkende etablerertilskuddsordningen slik at flere kan få tilgang på kapital på en mer ubyråkratisk måte enn i dag. I tillegg skal tilskuddene deles ut i kvalifiserende faser, for å sikre at de beste ideene vinner frem, utdypet Giske.  – Vi har i dag 80 ulike ordninger for støtte.  Det må ikke være slik at det er ekspertene på støtteordninger som vinner, men at det er de med det beste prosjektet som vinner.  Vi skal se nærmere på NHOs hovedforslag om bl.a. Pilotinvest og klyngeordningen kalt "Global Centres of Expertise", for å forsterke globalt ledende norske klynger.

Kunnskapsbasert vekst

- Høykostlandet Norge må strekke seg lenger når det gjelder innovasjon. Vårt hovedbudskap er at regjeringen bør satse på mer treffsikre virkemidler i tidligere og mer risikofylte faser for å få til kunnskapsbasert vekst i næringslivet, sier fungerende administrerende direktør i NHO, Petter Haas Brubakk.

Leder i Fremskrittspartiet Siv Jensen presiserte at alle partier – enten de er på høyresiden eller venstresiden – ønsker mer treffsikre offentlige støtteordninger for å fremme innovasjon.  - Noe av det viktigste er å utnytte de gigantiske offentlige innkjøpene på 400 milliarder kroner i året til å fremme mer innovative løsninger og produkter.

Tre søyler

NHOs innovasjonspolitikk har tre søyler; hvordan få nye bedrifter til å vokse, hvordan støtte innovasjon i etablerte bedrifter og hvordan bidra til bedre næringsmiljøer. NHO foreslår å styrke virkemidlene i tidligere og mer risikofylte faser og å etablere PILOTINVEST – et kraftfullt virkemiddel for pilot- og demonstrasjonsprosjekter. Hensikten med begge virkemidler er å sikre at flere gode ideer utvikles til fremgangsrike innovasjoner. I tillegg foreslår NHO at det etableres en klyngeordning kalt "Global Centres of Expertise", for å forsterke globalt ledende norske klynger.

- I dag settes en for stor del av de offentlige virkemidlene inn i faser hvor offentlig kapital konkurrerer med privat kapital. Vi mener at offentlige virkemidler har en mye viktigere rolle når det gjelder å supplere og utløse privat kapital, samt skape gode næringsmiljøer, for å sikre etterveksten av nye innovative bedrifter og fornye etablerte bedrifter. Samlet sett vil NHOs forslag forsterke norske bedrifters konkurransefortrinn på både kort og lang sikt og dermed også motvirke utviklingen av tosporsøkonomien vi har sett i Norge de siste årene, avslutter Brubakk.

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869