- En felleseuropeisk policy for skytjenester basert på sikkerhet, personvern og gjennomsiktighet kan styrke tilliten til europeiske skytjenester. Dette vil også norske brukere og tilbydere nyte godt av, sier Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Chaffey ønsker innspill i en åpen høring som varer frem til 2. mai.

Les mer og kom med innspill på regjeringen.no

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842