-  Vi må bli flinkere til å kople forskning og kunnskap med kompetent kapital for å skape framtidens kunnskapsbaserte og globale næringsliv. Det kommer til å være avgjørende for vår konkurranseevne. Innovasjonsselskapenes rolle som koplingsboks og kompetanseressurs står helt sentralt i dette arbeidet, sier Inge Jan Henjesand, leder for kunnskapspolitikk i Abelia.

Dagsorden på medlemsmøtet med link til foredragene finner du nedenfor:

  • Abelia som arbeidsgiverorganisasjon og påvirker for økt innovasjon, Paul Chaffey, adm dir Abelia
  • Et kunnskapsbasert Norge og innovasjonsselskapenes rolle, Torger Reve, professor BI
  • Orientering fra SIVA om FoU-inkubatorprogram og en regional innovasjonsstruktur, Jon Johansen, innovasjonsdir i SIVA
  • Orientering om oppfølgingen av dagens FORNY-program, Odd Reitevold, spesialrådgiver i Forskningsrådet
  • En vellykket inkubatorsatsing, Marit Hagland, inkubatorleder i Ipark
  • Oppstartskapitalordning, et nytt virkemiddel, Bjørn Løvlie, rådgiver i FIN