Tank fikk prisen for utviklingen av Wikborg Rein sin visuelle identitet. - Vi er stolte og glade over å motta Merket for God Design, som etter vår vurdering er den gjeveste designprisen i Norge, sier Ina Brantenberg, partner og kreativ leder hos Tank. Å motta «Merket» gir en skikkelig intern «boost», og samtlige i byrået føler stolthet over utmerkelsen, sier hun.

Hos kunden har begeistringen også vært stor, og de bruker utmerkelsen for alt det er verdt i internmarkedsføring. Merket for God Design blir «kronen på verket» på et allerede godt mottatt identitetsprogram, og for informasjonsavdelingen i Wikborg Rein er det en annerkjennelse for alle de ressurser de har lagt inn i prosjektet.

Denne utmerkelsen er et resultat av tett, godt og åpent samarbeid, hvor kundens aktive deltakelse har vært helt avgjørende for resultatet. Det at designarbeidet har gått over noe tid, og dermed gjennomgått en god modningsprosess, er også en av suksessfaktorene. Det strategiske forarbeidet, både av byrå og kunde, er nøkkelen til gode designprosesser, sier Brantenberg.

Designdagen ble åpnet av næringsministeren

Trond Giske åpnet Designdagen med å påpeke viktigheten av design i et høykostland der det er umulig å konkurrere på pris. Design er ikke bare form og funksjon, men også en strategisk metode som er overførbar til de fleste andre bransjer. Dersom flere tar i bruk nye metoder er jeg sikker på at produktiviteten øker, sa Giske. Design er et effektivt innovasjonsverktøy.

DesignPilot

Med disse ordene fra næringsministeren, passer det å minne om det nasjonale programmet DesignPilot. Programmet gir økonomisk støtte til ideutvikling som skal bidra til å utvikle helt nye produkter, tjenester, forretningsprosesser eller organisasjonsformer. Formålet med DesignPilot er å igangsette prosjekter som styrker innovasjonsevnen i næringsliv og offentlig sektor ved å ta i bruk designdrevet innovasjonsmetodikk. DesignPilot er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Designråd, Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.

Se egen webside for mer informasjon om DesignPilot

Les også intervjuet med Ina Brantenberg under Abelialederen

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094