NHO-bedriften Deltagruppen er et av 15 prosjekter som er tildelt midler fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Prosjektet de nå går i gang med er virkelig noe utenom det vanlige i attføringssektoren. Målet er nye løsninger for oppfølging og tilrettelegging for å få flere av de tusenvis av langtidssykemeldte unge ut i arbeid.

Taper sju millioner per hode

- For hver 20-åring som faller utenfor arbeidslivet taper Norge over sju millioner kroner. Å få opp yrkesdeltakelsen er derfor en av våre viktigste samfunnsutfordringer, sier Gunn Berthelsen, administrerende direktør for Deltagruppen.

Deltagruppen as i Askim er en av Norges største attføringsbedrifter, og samarbeider med NAV om å lose de som havner på utsiden av yrkeslivet tilbake til skole og arbeid. Når selskapet nå skal utvikle et helt nytt tjenestekonsept for denne unge langtidssykemeldte, har Berthelsen store forventninger til samarbeidet med designere. Hun får støtte av Anita C. Drabløs, prosjektleder for DIP i Norsk Designråd.

- Designdrevet innovasjon handler nettopp om å sette brukerne i sentrum når nye produkter og tjenester utvikles. I dette prosjektet skal designere kartlegge behovene til personer som faller utenfor arbeidslivet. Vi har store forventninger til hva Deltagruppen kan oppnå gjennom dette prosjektet, sier Drabløs.

Prosjektet ”MASA – mestring ved attføring til skole og arbeidsliv” skal resultere i et nytt tjenestekonsept for individuell oppfølgning i arbeidet med rehabilitering og attføring.

25 prosent raskere i arbeid

Designbyrået Halogen, som er medlem i Abelia, er allerede blitt valgt som partner i prosjektet, som skal bygges på designmetodikk, kognitiv vitenskap, spillteori og e-læring. I tillegg til brukerne skal fagfolk fra en rekke disipliner delta. Målsetningen er ambisiøs: Andelen unge Deltagruppen får tilbake i arbeid eller skole skal økes med 15 prosent. Tiden det tar før de er tilbake skal ned hele 25 prosent.

- Vi er en av Norges største attføringsbedrifter, dersom vi når målene våre kan det bety en betydelig nedgang i antall unge som står utenfor skole og arbeidsliv, sier Gunn Berthelsen i Deltagruppen.

Denne saken er hentet fra NHOs nettsider

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869