Hva skal vi leve av i fremtiden? Hva er vår rolle i den globale arbeidsdeling? Hvilke unike styrker og kompetanse kan vi videreutvikle for å sikre oss globale konkurransefordeler? I samarbeid med Tania Ellis – forfatter, innovasjonsrådgiver og en av Nordens ledende eksperter innen social business – arrangerer Abelia den 6. februar en dag skreddersydd for ledere som vil bli bedre kjent med sentrale forandringskrefter som preger samtiden.

Nye forretningsmodeller

Med presset fra globale megakriser, økende ressursknapphet, klimaspørsmål og fattigdom går diskusjonen ikke lenger på hvorfor, men hvordan virksomheter kan tjene penger og samtidig bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. - Det er alt annet en business as usual som brer seg verden over, drevet frem av visjonære virksomhetsledere, sier Tania Ellis. Verdier som etikk, ansvarlighet, bærekraft og mening preger i økende grad nasjonale vekststrategier, investorkrav, medarbeiderbehov, kundeønsker og omverdenens forventninger.

Bevisste forbrukere

Økt bevisstgjøring gjør at forbrukere og medarbeidere i større grad ønsker å ta mer ansvar – både innen og utenfor virksomhetens murer. Mens beslutningstakere arbeider med å finne nye svar på spørsmålet om hva vi skal leve av – hva som skal til for å sikre fortsatt økonomisk vekst og velferd – spør stadig flere mennesker seg om hva vi skal leve for og for hva som skal skape det gode meningsfulle arbeidsliv.

Tania Ellis leder formidlings- og rådgivningsselskapet The Social Business Company®, som inspirerer og rådgir en lang rekke virksomheter og organisasjoner med å skape økonomisk og sosial verdi.

For mer informasjon og program klikk her.