Smarte og attraktive tjenester

Tilgjengeliggjøring av offentlig informasjon skaper smarte og attraktive tjenester. Trafikanten og Yr er godt kjent, og kun fantasien setter begrensninger for hva slags tjenester som kan utvikles. - Skal vi løse økende samfunnsutfordringer, som smartere utnyttelse av ressurser eller trafikkproblemer i og rundt byer, må offentlig informasjon gjøres enkelt tilgjengelig, sier Tarje Bjørgum, strategisk rådgiver i Abelia. Regjeringen har i Soria Moria 2 tydeliggjort at offentlig informasjon bør være gratis tilgjengelig i digital form.

Et veiskille for næringsutvikling

Til tross for tydelig tale i politiske dokumenter går utviklingen tregt. Mange etater kvier seg for å gjøre informasjon enkelt tilgjengelig for næringsutvikling. I tillegg har Miljøverndepartementet sendt en utredning på høring som i praksis kan gjøre det vanskeligere å få tilgang til offentlige kart- og eiendomsdata fra Kartverket i fremtiden. Næringslivets aktører reagerer nå på om det var dette som var hensikten med den uttrykte politikken. – Vi står ved et veiskille for hvordan vi i fremtiden driver næringsutvikling basert på offentlig informasjon, sier Bjørgum.

Inviterer til seminar

Abelia ønsker å sette søkelys på muligheten som ligger for næringsutvikling basert på offentlig informasjon og har invitert statsråd Rigmor Aasrud til å snakke om hva regjeringen vil. Ta del i diskusjonen på Abelias seminar om tilgjengeliggjøring av offentlig informasjon i Oslo 12. juni.

Se også FADs pressemelding: "Ber etatene slippe fri offentlige data".