Norge kan være med på å løse verdensklimautfordringer, kurere kreft og forbedrebåde skole og helsevesen gjennom digitale verktøy. De store samfunnsutfordringene kan løses av innovative bedrifter med gode idéer. Står vi i fare for å gå glipp av de aller beste?

– Det er et gap mellom etablerertilskuddene på drøye en million kroner og såkornfondene. De fleste andre land har ordninger som fanger opp selskapene i denne fasen, som kalles dødens dal, men det har ikke Norge, sier Daniel Ras-Vidal, innovasjonspolitisk seniorrådgiver i Abelia og daglig leder i FIN, i et intervju med 3in.

Abelia og FIN har utarbeidet innspill i forbindelse med Statsbudsjettet. Innspillene handler nettopp om pre-såkornordning for å møte bedriftenes behov i tidlig fase. Les mer her (pdf).

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869