Fra forsiden til Stortingsmeldingen "Verktøy for vekst"

Viktigst med virkemidler i den første fasen

Abelia og FIN, (Foreningen for innvasjonsselskaper i Norge) mener statens virkemidler skal spille en større rolle i den aller første fasen, hvor behovet for risikoavlastning er størst og man ikke fortrenger private aktører. Stortingsmeldingen er uklar på hvordan staten skal ivareta og utvikle sin rolle for å styrke kommersialisering, slik at det etableres flere internasjonalt konkurransedyktige vekstselskaper fremover. Dette gjelder særlig virkemidlene for inkubasjon og tidligfasekapital (før såkorn- og venturefasen), som ikke er styrket. Abelia vektla også at Forskningsrådets program FORNY2020 må sees i sammenheng med de nye såkornfondene, Innovasjon Norges kapitalvirkemidler og SIVAs inkubatorprogram.

Abelia og FIN la derfor vekt på behovet for konkretisering av følgende virkemidler i stortingets behandling av meldingen:

  • Etabler et helhetlig og betydelig styrket inkubator/FORNY-program med et resultatbasert finansieringssystem som premierer de beste innovasjonsselskapene/TTOene.
  • Utred etablering av en pollenkapitalordning i den aller første fasen, inspirert av det statlige investeringsselskapet Innovationsbron i Sverige
  • Styrk de landsdekkende etablerertilskuddene til 150 mill. kr/år 

FINs årskonferanse 29. mai

Dette er også tema for FINs årskonferanse, hvor Nærings- og handelsminister Trond Giske deltar for å fortelle hvordan han ser på utfordringene i vekstbedriftenes tidlige fase i lys av den nylig fremlagte stortingsmeldingen. Påmelding og program finner du her.

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869