Innovasjonsprosjekter for 900 millioner kroner er et av Forskningsrådets grep for å øke innovasjonstakten i norsk næringsliv og gjøre norsk næringsliv kunnskapsbasert, konkurransedyktig og omstillingsdyktig.   

– Kunnskap skal bli Norges viktigste konkurransefortrinn i årene fremover, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén.

– Derfor er det viktig at vi satser stort på forskning og innovasjon i næringslivet. Vi setter nå en milliard kroner i arbeid til å utvikle ny kunnskap og nye produkter som skal hjelpe næringslivet med den krevende omstillingen vi står overfor.

Det er åtte programmer i Forskningsrådet som nå går sammen om å lyse ut den største summen til innovasjonsprosjekter i Forskningsrådets historie. Fristen for å søke er 14. oktober i år.

Les mer om utlysningen på Forskninsrådets nettsider

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842