Fakta om BIA-programmet:

BIA-programmets målsetting er å stimulere til forskningsbasert innovasjon i næringslivet. Innenfor sitt ansvarsområde delfinansierer BIA forskning som tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier uavhengig av bransje og faglige tema.

Forskningsrådet lyser nå ut 450 mill til brukerstyrte innovasjonsprosjekter. - BIA  gir en god mulighet til å løfte fram og finansiere viktige innovasjonsaktiviteter, sier Inge Jan Henjesand, leder for forsknings-, innovasjons- og næringspolitikk i Abelia.

Den største BIA-utlysningen noensinne

Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) lyser ut 450 millioner kroner over 4 år til innovasjonsprosjekter i norske bedrifter. Dette er den største utlysningen av denne typen noensinne. Søknadsfristen er 15.2.2012. - Bedrifter som ønsker å søke om støtte, kan opprette søknad allerede nå, men vi anbefaler å sende inn en skisse før du går løs på selve søknaden. Vi mottar prosjektskisser fra 15.11.2011 til 5.1.2012, og oppfordrer potensielle søkere om å fremme kortfattede prosjektskisser etter en standardisert mal. Skissen vil være et godt underlag for en dialog fram mot søknadsfrist. Hele 89 prosent av de best kvalifiserte prosjektene i forrige runde hadde benyttet seg av skisseordningen, sier Astrid Brenna programkoordinator i BIA.

Les mer på www.forskningsradet.no/bia