Fakta om Nasjonalforeningen for folkehelse:

Nasjonalforeningen for folkehelsen er medlem i Abelia og er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer gjennom forebygging, lokalt arbeid, politisk påvirkningsarbeid og støtte til forskning.

Dere mener lokaliseringsteknologi og annen velferdsteknologi må inn på hjelpemiddelsentralene i kommunene – hvorfor det?

- Vi synes det er viktig at alle får lik tilgang til nyttig teknologi, slik at dette ikke blir avhengig av den enkeltes økonomi og kompetanse, sier Rugtvedt. I tillegg er det behov for hjelp til kvalitetssikssikring. I dag er det vanskelig å orientere seg i markedet.

I tillegg til GPS-sporing av demente – hvilken annen form for velferdsteknologi vil du trekke frem som nyttig og hvorfor?

- Velferdsteknologi som kan gi en tryggere hverdag og legge til rette for mer sosial kontakt og aktivitet er viktig. Det finnes også god teknologi som kan bidra til å beskytte den enkeltes privatliv og verdighet. For trygghet er forskjellige alarmer - for eksempel døralarm – viktig. For støtte i forhold til sviktende funksjon kan for eksempel elektroniske kalendre som kan gi påminnelser, som enkle smarttelefoner med god kalenderfunksjon, være viktig. Dessverre kommer slike kalendre ofte inn for seint i forløpet, og da blir det vanskelig for den som har en demensdiagnose å lære seg å bruke den. En enkel smarttelefon og tilrettelegging for bruk av skype eller annen form for kontakt må også inn tidlig i forløpet og kan da være nyttig for mange, sier Rugtvedt.

Hvilke tanker gjør du deg om personvern?

- Vi forutsetter at tilgang til data reguleres og eventuelt misbruk av data skal straffes. Mye av den teknologien vi bruker har ulemper tilknyttet personvern, og disse må veies opp mot gevinstene ved bruk. Når ulempene knyttet til personvern veies opp mot fordelene ved økt trygghet og frihet ved å bruke for eksempel Gps, tror jeg mange vil finne at fordelene er størst. Ved jevne mellomrom ser vi tilfeller av at mennesker forsvinner og havner i situasjoner som mange vil tenke er uverdige. Det er flott at vi nå har tilgjengelig teknologi som kan beskytte flere mot slike situasjoner.

Besøk Nasjonalforeningen for folkehelses egne nettsider her

Kontaktperson Christine Korme

christine.korme@abelia.no

+ 47 918 25 519