De påpeker at tall vi har hentet fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ikke stemmer. Det kan godt hende at NSM har formidlet feil tall, men ønsket om økt fokus på IKT-sikkerhet står imidlertid fast.

Jeg registrerer at kompetente IKT-miljøer som NTNU og Høgskolen i Gjøvik ikke er like bekymret for rekrutteringen til IKT-sikkerhetsfag som næringslivet. Samtidig er det en kjensgjerning at brorparten av eksemplene Øien og Svendsen trekker frem er studier hvor IKT-sikkerhet er nettopp valgfag eller spesialisering.

Vi vet at vi styrer mot et kraftig underskudd på IKT-kompetanse om få år, og at datakriminaliteten øker massivt. Vi trenger ikke vente på "Digitalt sårbarhetsutvalg" for å erkjenne behovet for et kollektivt krafttak for studieplasser innen IKT generelt og sikkerhet spesielt. Abelia har bedt om en økning i antall studieplasser innen IKT på 25 prosent neste år og 50 prosent innen 2019. Derfor er vi litt overrasket over at utdanningsinstitusjonene synes mer opptatt av å friskmelde sine utdanninger enn å støtte en slik satsing.

Øien og Svendsen viser at vi har dybde i IKT-sikkerhetsfaget i utdanningen. Det vi etterlyser er bredden. Vi kan diskutere hvorvidt også jurister og økonomer bør lære mer om sikkerhet, men for IKT-kandidater må det være en selvfølge.

Les også Kormes innlegg "En tikkende IKT-bombe"

Kontaktperson Christine Korme

christine.korme@abelia.no

+ 47 918 25 519