EUs «Digitale Agenda» slår fast at 50 prosent av produktivitetsveksten vil komme fra bruk av IKT. Når Spotify og Netflix finner sanger og tv-serier som matcher dine behov kan også staten lage tjenester tilpasset hver enkelt brukers behov.

Det skapes over én billiard bytes data hvert eneste minutt, og det er ingen tvil om at koblingene og analysene av dette vil bli stadig viktigere. Det vil gjøre oss istand til å løse voksende samfunnsutfordringer og utnytte våre felles ressurser langt bedre. Big Data omformer forskning, teknologi, helse- og omsorg, næringsliv og samfunnet selv. Data vil brukes til å takle miljøproblemene, til å bedre fremkommelighet i byene eller til å bekjempe kriminaliteten før den skjer. Til alt dette trengs kompetanse.

Den manglende kompetansen innen IKT er allerede kritisk, og truer utviklingen av en bærekraftig og sterk norsk IT-næring. Men ringvirkningene er langt større: Mangel på IKT-kompetanse vil ramme norske kommuner, fylkeskommuner, statlig sektor, næringslivet og utdanningssystemet. For å møte den varslede krisen må vi gi flere anledning til høyere IKT-utdannelse. Universitetene er klare, nå står det bare på politikerne.

Dette innlegget sto på trykk i DN fredag 12. september

29. januar 2015 arrangerer Abelia Big Data konferanse på Vulkan. Les mer og meld deg på her.

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842