Berit Kjøll, Executive Vice President Huawei. Morten Dæhlen, istituttleder Institutt for informatikk, UiO og i bakgrunnen Kåre Hagen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.
I pausen var det flere gode dialoger. Her ser du Berit Kjøll, Executive Vice President Huawei. Morten Dæhlen, instituttleder Institutt for informatikk, UiO og i bakgrunnen Kåre Hagen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.
Ingvild Myhre, styreleder Forskningsrådet/Teknologirådet og Torger Reve, professor Handelshøyskolen BI i samtale med statssekretær Kyrre Lekve i Kunnskapsdepartementet.

Statsråd Rigmor Aasrud møtte engasjerte næringslivstopper innenfor IKT, konsulentbransje og offentlig sektor på det nye informatikkbygget ved Universitetet i Oslo. Arrangementet var et samarbeid mellom Abelia og Fornyingsdepartementet.

Tiden er overmoden

Formålet med møtet var å få i gang en aktiv dialog om hvordan vi kan utvikle et bedre kunnskapsmiljø og en IKT-kompetanse som kan bringe Norge i front for verdiskaping og innovasjon. IKT-næringen sliter spesielt med tilgang til kompetanse. Statssekretær Kyrre Lekve i Kunnskapsdepartementet kunne bekrefte at det er en underdekning innenfor IKT-området.

Enzymet i norsk økonomi

Fortsatt tilgang på relevant kompetanse er avgjørende for videre innovasjon og vekst. Norge hadde ikke kunnet bore etter olje uten IKT. Bankverdenen hadde vært fortapt om IKT-systemene sviktet og befolkningen hadde ikke blitt særlig fornøyd om den må tilbake til papirbasert selvangivelse. Ting vi nå tar for gitt består av avansert teknologi. Norge har fått en gjennomdigitalisert, men samtidig sårbar økonomi.

Teknologi i grunnskolen

På Toppledermøtet tok flere til orde for å modernisere innholdet i begrepet digital kompetanse i skolen, og at digital kompetanse må innarbeides bedre i lærer/lektorutdanningen og i undervisningen på alle trinn i skolen. Hege Skryseth i Microsoft viste til at teknologikunnskapen må heves allerede her, dersom evnen til å hente ut den samfunnsmessige gevinsten skal bli bedre.

Offentlig sektor

Offentlig sektor er en av de største innkjøperne av IKT, men det varierer hvor god innkjøpskompetansen er. Noen er fullt ut profesjonelle på dette, og har IKT-miljøer som er ettertraktede arbeidsplasser. Et eksempel på det er Skatteetaten. - Jeg tror at en av hovedgrunnene til at vi har lyktes med vår IKT- og digitaliseringssatsing er at vi har hatt de oppgavene som passer godt å digitalisere, sa Svein Kristensen, direktør i Skatteetaten. Skatteetatens suksesshistorier bør fungere som inspirasjon i offentlig sektor, og en må se på om det finnes overføringsverdi til andre etater.

Innspill til Digital agenda for Norge

Regjeringen utvikler nå en digital agenda for Norge, og Rigmor Aasrud benyttet anledningen til å be om konkrete innspill. Morten Dæhlen, leder for Institutt for informatikk, kunne overlevere felles forslag på vegne av NTNU, SINTEF og UiO om hva som må til for å sikre flere IKT-kandidater og styrking av IKT-forskningen. Det foreslås blant annet en vesentlig styrking av kjerneforskningen innenfor IKT-området.

Les også Morten Dæhlens blogginnlegg: Digital agenda for Norge

Les også saken "IT-toppmøte om teknologimangelen" i Teknisk Ukeblad

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842