Teliasonera Norge-sjef Abraham Foss.
Teliasonera Norge-sjef Abraham Foss.

TeliaSonera Norge er den nest største leverandøren av mobiltjenester i Norge, med et komplett tilbud for bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Selskapet har om lag 1 100 ansatte, 2,5 millioner mobilabonnenter, 65 butikker over hele landet og en omsetning på 8,4 milliarder kroner i 2014.

Selskapet er representert med merkevarene NetCom, One Call, Chess og MyCall i det norske mobilmarkedet.

– TeliaSonera er med på å skape fremtiden. Digital infrastruktur og mobile løsninger er avgjørende både for å skape et mer konkurransedyktig norsk næringsliv og for at vi som samfunn skal kunne møte utfordringer innen blant annet samferdsel, miljø, skole, helse og omsorg, sier Haugli.

- Å bidra til best mulig rammebetingelser og økt forståelse for betydningen av kunnskaps- og teknologibedrifter som TeliaSonera, er helt sentralt for Abelia. Vi kjenner selskapet som en stor og viktig aktør, som legger vekt på kundeopplevelser og gode tjenester, og som utvikler ny infrastruktur som Norge trenger. Vi er takknemlige for tilliten de viser oss og ser frem til å utvikle et nært og godt samarbeid, sier han.

Som en av landets store virksomheter, mener administrerende direktør Abraham Foss i TeliaSonera Norge at det er viktig å delta på arenaer hvor de både kan tilegne oss kunnskap og vise frem sin kompetanse.

– Både TeliaSonera som selskap og samfunnet rundt oss er inne i en spennende digitaliseringstid, og vi ser at Abelia er en positiv bidragsyter i det offentlige ordskifte. Abelia bidrar med kunnskapsdeling på mange arenaer og har klare tanker om hvordan fremtiden vil kunne se ut. TeliaSonera ønsker å delta i å utvikle rammevilkårene for å bygge fremtidens digitaliseringsevne i samfunnet, og vi ser Abelia som en naturlig sparrings- og samarbeidspartner, som vi kan dele verdifulle råd og innspill med, fortsetter Foss.

TeliaSonera-eide NetCom har i dag over 95 prosent befolkningsdekning på 4G, og når over 1,5 millioner nordmenn med 4G+. Bare i år vil NetCom ha satt 1500 4G-basestasjoner på lufta, og neste år vil selskapet bygge et hundretalls helt nye basestasjoner og oppgradere veldig mange basestasjoner med ny teknologi på 4G og 4G+.