Fakta:

Velferdsteknologi er en samlebetegnelse på flere tekniske løsninger som gjør at syke og eldre kan få den pleien de trenger samtidig som de kan bo hjemme.

I reportasjen er det blant annet et intervju med Gunnhild Valbjør Løchen på 86 år som ønsker å bo hjemme så lenge hun kan. Diverse teknologiske hjelpemidler gjør dette mulig for henne, noe som hever hennes livskvalitet betraktelig.

Dette er bare ett eksempel på en innovativ kommune som ønsker å teste ut velferdsløsninger levert av private leverandører. Flere og flere får øynene opp for kombinasjonen mellom teknologiske løsninger og menneskelig kontakt.

70 % av Norges befolkning ønsker seg en omsorgstjeneste som kombinerer offentlige og private tjenester. Det viser en undersøkelse Norstat har gjennomført for Abelia. Det finnes allerede mange gode løsninger på markedet i dag. Noen eksempler er digitale fallsensorer, selvbetjente målere og GPS-basert lokasjonsvarsling som både bedrer kvaliteten på omsorgstjenestene og letter arbeidspresset for menneskene som utfører jobben.

Ferske tall fra Ny analyse

En fersk rapport fra Ny analyse viser at sensorer, trygghetsalarm og GPS-sporing kan frigjøre opp mot 40 000 stillinger i helsesektoren. Dessuten, Hvis 15-25 prosent kan bo lenger hjemme i stedet for å flytte på institusjon, betyr det innsparinger på 12-20 milliarder kroner i 2030, ifølge NyAnalyse. Mer bruk av teknologi vil bety flere varme hender til de som trenger omsorg, og de hendene trengs sårt. Det handler ikke bare om penger spart, for mange eldre betyr det mye for livskvaliteten å kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Abelia var tidlig ute med å påpeke at det var flere utfordringer i samhandlingsreformen. Skepsisen gikk blant annet ut på at det er vanskelig for kommunene å tiltrekke seg mennesker med kompetanse. I tillegg er det altfor mange kommuner som ikke har tatt i bruk omsorgsteknologi på en tilfredsstillende måte. Her kan du lese hele saken "Helsereformen dømt til å mislykkes". Med bakgrunn i dette ble det også laget et 5-siders oppslag i VG i desember 2011.   

Her kan du lese reportasjen Vidunderlig ny verden – eller? I Fag-Bladet.

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869