Hvilke 3 teknologitrender mener du er viktigst i 2015?

  1. Digitalisering – Dette er en trend som vil fortsette. Forretningsmodellene utfordres, og etablerte aktører arbeider hardt med å endre seg for å beholde posisjonen i sine bransjer. Nye enheter, som smartklokker, gir nye kanaler og plattformer for kommunikasjon.
  2. Programvaredefinert infrastruktur blir normen. Alle nye datasentre som bygges eller infrastrukturer som rulles ut i 2015 klargjøres mot programvarelaget og kundene vil tilpasse sine interne prosesser for å kunne nyttiggjøre seg disse mulighetene.  
  3. «Internet of Things» kan få sitt gjennombrudd i 2015. Det er mye snakk om det, selv om vi ikke har sett noen «killer»-implementeringer ennå. Om dette heller ikke skulle skje i 2015 vil utviklingen i det minste gå den veien.

Hvilke forventninger har du til 2015?

Jeg forventer at vi vil jobbe mye med kundene våre med endringsprosjekter knyttet til digitalisering. Digitalisering er den viktigste endringsfaktoren nå. Det er krevende å skape gode resultater, og vi kommer til å jobbe mye med kundene for å få denne endringen gjennomført.

Vi tror også at mange virksomheter vil tenke nytt rundt eksisterende infrastruktur-kontrakter for å bruke nettskyen og programvaredefinert infrastruktur bedre.

Hva er noe av det aller mest spennende din bedrift jobber med, som du skulle ønske flere visste om?

Det er to ting jeg tenker på. For det første er Tata Consultancy Services, (TCS) et selskap som setter kunden i sentrum på alle måter. Kundens behov er det aller viktigste. Vår suksess måles på kundens suksess, og jeg tror det er få som tenker på oss på denne måten. Vi har blitt kåret til IT-tjenesteselskapet med mest fornøyde kunder fem år på rad, ifølge undersøkelser fra KPMG og Whitelane/PA Consulting. Det er motiverende å få en slik anerkjennelse fra kundene.

Det andre jeg tenker på er at TCS er et svært innovativt selskap. Forbes har rangert oss som det mest innovative IT-tjenesteselskapet i sin liste over verdens mest innovative selskaper. Før handlet outsourcing om kostnader. Nå velges vi på grunn av kvaliteten vi leverer. Innovasjon er en del av vår kultur, som preges av kvalitet og kundefokus.. 

Hvordan bidrar din virksomhet til et bedre klima?

Bærekraft er en hjørnesten i TCS’ kultur, noe som understrekes fra øverste hold i selskapet. Vår globale visjon er å skille ut miljøavtrykk fra vår forretningsvekst for å kunne måle miljøpåvirkningen på bunnlinjen. Miljøfokus er en del av våre prosesser og tjenestetilbud. Vi ønsker bærekraftig vekst, både for oss selv og kundene våre, og jobber med alt fra miljøvennlige bygg til bærekraftige forsyningskjeder.

Når vi ser tilbake på 2015, hva tror du vi i dag oppfatter som moderne som snart vil bli utdatert?

I dag går produkter og tjenester inn og ut av markedet raskere enn vi har sett noen gang før – her skjer det enorme endringer fort. Se for eksempel på paradigmeskiftet i musikkbransjen, samt film og tv, hvor vi konsumerer innholdet på helt andre måter enn kun for noen år siden. Innenfor detaljhandel er netthandel i ferd med å endre forretningsmodeller fullstendig.

Jeg tror vi kan vente at datamaskiner og mobile enheter vil fortsette å smeltes sammen. Om kun få år vil dagens toppmoderne enheter være antikvariske. Innen bank og forsikring er jeg sikker på at vi vil se nye måter å samhandle med kundene på gjennom digitale kanaler og tjenester. Innen offentlig sektor er det nærmest uante muligheter til å modernisere prosesser og gjøre livet enklere både for brukere av tjenester og de som jobber i stat og kommune – og til å bli mer effektiv.

Det skjer mye innovasjon i oppstartsselskaper. Derfor jobber vi med oppstartsfirmaer gjennom vårt globale innovasjonsnettverk COIN, for at våre kunder og nye selskaper skal kunne lære av hverandre. 

Her finner du intevjuer med flere Abelia-medlemmer om Teknoåret15

Abelia arrangerer Big Data konferanse 3. mars. Meld deg på her!

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842