Hvilke 3 teknologitrender mener du er viktigst i 2015?

  1. Markedet for skytjenester vil ta av. Dette fordi kundenes forventninger om nye løsninger som raskt kan implementeres og utløse gevinster og krav til kostnadseffektivitet og oppmerksomhet konsentrert om egen kjernevirksomhet øker. I kombinasjon med energieffektive, miljøvennlige og sterkt automatiserte datasentre, danner skytjenestene grunnlag for nye forretningsmodeller og andre grensesnitt for hva som gjøres inhouse og hva som outsources. Skalaeffektene vil bli omfattende. De største vil bli større.
  2. Tingenes internett skaper en ny bølge av store mengder data som gjøres tilgjengelig. Sammen med sterke verktøy som kan hjelpe oss å analysere denne enorme informasjonsmengden, vil tingenes internett åpne helt nye muligheter for beslutninger, overvåking, styring og beredskap. Jeg tror 2015 i et lengre perspektiv vil bli sett på som året hvor dette modnes og får sitt egentlige gjennombrudd.
  3. Forretningsmodeller og konsepter innenfor det vi kaller «delingsøkonomien» vil utvikles i antall og omfang og true etablerte og store aktører i nye bransjer. Ideene bak delingsøkonomien vil bidra til forsterket konkurranse, større fart i innovasjonen og sannsynligvis bidra til økonomisk vekst.

Hvilke forventninger har du til 2015?

- At statlig forvaltning tydeliggjør grensesnittet mellom hva det offentlige skal løse selv på IKT området og hva markedet skal løse. Dessverre mangler slike viktige avklaringer nå. Det er ineffektivt, lite økonomisk og næringsfiendtlig at staten til stadighet utvikler løsninger selv som allerede er utviklet eller kan utvikles av privat, konkurranseutsatt virksomhet.

Hva er noe av det aller mest spennende din bedrift jobber med, som du skulle ønske flere visste om?

Mange forbinder oss mest med lobbyarbeid og politisk påvirkning. Men det er en begrenset del av virksomheten vår. Vi arbeider bredt med kommunikasjon som helt sentralt verktøy for å realisere kundenes forretningsstrategier. Vi er involvert i noen av de mest krevende og komplekse transaksjonene i Norge og er en sentral medspiller ved forberedelsene til og ved gjennomføringen av børsnoteringer.

Hvordan bidrar din virksomhet til et bedre klima?

Vi kjøper skytjenester, har ikke eget serverrom og bidrar derfor til redusert energiforbruk. Vi premierer medarbeiderne økonomisk når de går, sykler eller bruker kollektivt som alternativ til bil.

Når vi ser tilbake på 2015, hva tror du vi i dag oppfatter som moderne som snart vil bli utdatert?

Lineært TV er ut og vi kommer snart ikke til å finne en avis som gjengir dagens TV program. Men viktigere – vi kommer om noen ganske få år til å le av måten vi har ivaretatt sikkerhet på gjennom passord og id’er. Om noen få år vil de ulike dingsene og applikasjonene gjenkjenne oss på for oss brukere langt enklere og sikrere måter.

Her finner du intevjuer med flere Abelia-medlemmer om Teknoåret15

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094