Hvilke 3 teknologitrender mener du er viktigst i 2015?

  1. Nå begynner kampen om pengene dine. Betaling med bruk av mobil og nye verdikjeder kommer til å ta av på ordentlig, nye modeller og utfordrere innenfor bank og forsikring vil dukke opp.
  2. Framveksten av delingsøkonomi og sirkulær økonomi er viktige tendenser som vi tror kommer til å sette seg skikkelig. Helt nye konstellasjoner vil dukke opp der ulike virksomheter og privatpersoner går sammen i verdinettverk og lager nye virksomhetsmodeller. I vårt nye digitale og engasjerende liv ønsker vi å ta ansvar for å bidra til at tjenester og produkter som skapes også bidrar til positiv forandring i samfunnet rundt oss. 
  3. "Tingenes internett" er jo en trend alle snakker om, der dingser finner og snakker med andre dingser, men frem til nå har det vært mye prat. I 2015 vil vi få en utbredelse av nye smarte dingser for almuen, et eksempel er helseapper som kobles til klær, møbler og kropp og som avgir rapport og alarmer ved aktivitet eller målinger. Apples nye SmartWatch vil også sørge for at etterspørselen og mulighetsrommene utforskes for alvor. 

Hvilke forventninger har du til 2015?

Jeg tror 2015 blir et godt og spennende år. Men det kommer også til å bli et krevende marked, særlig for bransjer som påvirkes av lav oljepris og tilhørende kostnadskutt. Dette kan forhåpentligvis fremprovosere innovasjon og endringsprosesser for bransjer som virkelig trenger omstilling etter flere år med høy vekst og høye kostnader. Hvis vi kan bruke «krisen» til å tenke nytt, kan løse komplekse problemer mer effektivt rett og slett fordi vi må. Endringsviljen øker og det blir plass til nye verdikjeder som utfordrer gamle måter å tenke på.

Hva er noe av det aller mest spennende din bedrift jobber med, som du skulle ønske flere visste om?

Det er stort fokus på tjenestedesign og tjenesteinnovasjon for helsesektoren i Halogen. I året som kommer vil mange helseforetak teste ut hvordan design kan brukes for å forbedre prosesser og utvikle mer effektive tjenester for brukerne sine. Vi ser frem til å utforske begrepet «pasientens helsevesen» sammen med andre aktører som har dette på sin dagsorden i 2015. Innenfor olje/offshore og maritim sektor arbeider vi med innovasjon, forbedring og nye forretningsmodeller. Vi er så heldige å ha kunder som har tatt design i bruk strategisk i sin virksomhet, dette skaper gode resultater på bunnlinja som vi håper å kunne dele mer av fremover. Når det gjelder digitale trender så er det behov for helhetlige og sømløse brukeropplevelser som fungerer på tvers i alle flater. For å unngå konkurranse mellom de ulike digitale kanalene fokuserer flere på å lage en felles kundereise der de ulike kontaktpunktene jobber mer sammen. Vi ser også mer ressurser brukt på egne medier og sosiale flater fremfor kjøpte medier. 

Hvordan bidrar din virksomhet til et bedre klima?

I Halogen er vi opptatt av bærekraft og fornybare energikilder, våre drømmekunder er virksomheter som har dette som sin uttalte strategi. Vi har en satsning på et «skunkworks» designstudio der vi ønsker å bruke våre mest avanserte prosesser til å utfordre kunder til å tenke nytt på dette temaet. Vi designer også sikkerhetskritiske systemer i ekstreme bransjer/industri der konsekvensene for klimaet vil bli dramatiske hvis systemene ikke fungerer optimalt.

Når vi ser tilbake på 2015, hva tror du vi i dag oppfatter som moderne som snart vil bli utdatert?

Facebook, Messenger og Instagram kommer ikke til å bli borte, men mindre populært. I tillegg tror jeg det vil bli mer sosialt akseptert og forventet at man klarer å logge helt av innimellom, og det tror jeg er bra for oss! 

Her finner du intevjuer med flere Abelia-medlemmer om Teknoåret15

Abelia arrangerer Big Data konferanse 3. mars. Meld deg på her!

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842