Hvilke 3 teknologitrender mener du er viktigst i 2015?

  1. Big Data. Den økende mengden av data kombinert med kraftigere datamaskiner og nye analysemetoder åpner opp for helt ny innsikt innen en rekke fagfelt vi bare kunne drømme om for noen år siden. Vi vil i 2015 oppleve enda flere gjennombrudd basert på big data anvendt på moderne markedsføring, menneskers adferd, finans, teknologi, transport og ikke minst innen samfunnskritiske områder som naturkatastrofer og spredning av sykdommer.
  2. Betalingsløsninger for mobil. En rekke aktører innen mobil- og finanssektoren har over flere år testet ut nye løsninger med bruk av mobilen som betalingsløsning. Gjennom bruk av smarttelefoner og teknologier som NFC (Near Field Communication) er det utviklet brukervennlige løsninger som forenkler betalingstransaksjoner vesentlig. Telenor har sammen med DnB og SpareBank 1 etablert en egen tjeneste – Valyou – som flytter bankkortet ditt rett på mobilen. 2015 blir et år der vi ser større utbredelse av slike løsninger.
  3. Teknologier for et bedre samfunn. Med Tesla som disruptiv innovatør har bilbransjen for alvor fått øynene opp for mer klimavennlige kjøretøy. Folk står nå i kø for å kjøpe e-Golf fra Volkswagen. Dette er spennende eksempler på hvordan store og tunge industriaktører innoverer for en bærekraftig fremtid. I fjor ga Lars Jacob Tynes Pedersen og Sveinung Jørgensen ut boken «Ansvarlig og Lønnsom» der de adresserte muligheter og utfordringer knyttet til bærekraftige forretningsmodeller. Boka anbefales! Vi vil gjennom 2015 få enda rikere tilgang til nye innovative produkter og tjenester som benytter seg av det aller siste innen miljøvennlig teknologi.

Hvilke forventninger har du til 2015?

- «Connecting People» var i sin tid et velkjent slagord fra Nokia, og er fortsatt en veldig god beskrivelse på hva vi i Telenor har som vår aller viktigste oppgave. 2015 vil være det året da enda flere mennesker i våre vekstmarkeder, som blant annet i Myanmar, vil kunne ta i bruk det aller nyeste innen mobil teknologi for å koble seg til internett.

Hva er noe av det aller mest spennende din bedrift jobber med, som du skulle ønske flere visste om?

Sammen med NHH og en rekke spennende partnere i Center for Service Innovation jobber Telenor Research med tjenestedesign, innovasjonsledelse og organisasjonsforandringer for å utvikle innovative og kundesentriske organisasjonskulturer.

Basert på en åpen innovasjonsmodell, samarbeider Telenor Research med Harvard School of Public Health, Flowminder og UN Global Pulse for å bruke telekom-data til viktige samfunnsformål. Blant annet bruker vi big data for å forstå spredning av infeksjonssykdommer.

Hvordan bidrar din virksomhet til et bedre klima?

Vår bransje spiller en stadig viktigere rolle i arbeidet mot global oppvarming forårsaket av utslipp av skadelige klimagasser. Videokonferanser, intelligente bygg, bruk av nettsky, smarte strømnett og biler/lastebiler som er knyttet til internett er alle eksempler på IKT-løsninger fra Telenor som bidrar til å redusere CO2-utslippene på verdensbasis.

Når vi ser tilbake på 2015, hva tror du vi i dag oppfatter som moderne som snart vil bli utdatert?

Det må være betaling med bankkort som må dyttes fysisk inn i en kortleser. Kontaktløs betaling med mobiltelefonen og kort med NFC er fremtiden.

Her finner du intevjuer med flere Abelia-medlemmer om Teknoåret15

Abelia arrangerer Big Data konferanse 3. mars. Meld deg på her!

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842