Hvilke 3 teknologitrender mener du er viktigst for 2015?

1. At AI (artificial intelligence) har blitt praktisk mulig er en trend som har blitt veldig tydelig i år. Såkalt ‘Deep Learning’ Neurale Nettverk som muliggjør avansert ansiktsgjenkjenning og personlige assistenter som forstår naturlig språk, er nå en del av teknologien vi omgir oss med. Snart vil den samme utviklingen gi oss alle slags roboter – som både kan være positivt og negativt, ref diskusjonen om autonome stridsroboter. Den potensielle gevinsten som ligger i bruk av AI i alle former for produksjon og automatisering av kjedelig, monotont eller farlig arbeid, er enorm. Vi står foran en ny industriell revolusjon, og det er ikke noen løsning å ‘forby AI’. Det er imidlertid viktig å ta debatten rundt de mørke sidene og potensialet for misbruk.

2. I telekom er vi i gang med en stille revolusjonering av hvordan nettverk bygges og styres. Programvare vil ta over fler og fler nettverksfunksjoner som tidligere krevde egne spesialiserte hardware løsninger.  Det betyr reduserte kostnader,  forbedret fleksibilitet og kortere produktutviklingssykluser.

3. Delingsøkonomien som muliggjøres av smarttelefoner og universell konnektivitet - eksemplifisert gjennom Air B&B og et antall bildelingstjenester. Igjen ser vi begynnelsen av en trend som vil forandre verden.

Hvilke forventninger har du til 2015?    

At AI-teknologien dukker opp på stadig nye områder og blir bedre enn den var i fjor. At etterspørselen etter SW og ‘Big Data’ kompetanse forblir robust på tross av fall i oljeindustrien.  At  2015 er året da 4G blir ‘standard’ for de fleste og vi for alvor begynner å snakke om å stenge av 3G. At Smarttelefonene faller under 50 Dollar og 5G diskusjonen kommer i gang.

Vi begynner også å se de første implementasjonene av iBeacons / Nettvarder som muliggjør sporing av mobiltelefoner med stor nøyaktighet over kortere avstander – typisk 1 til 100 meter. Sist men ikke minst kobler vi fler og fler gadgets opp til enten smarttelefonen eller direkte til internet. Apple Watch er et godt eksempel.  Nettvarde og IOT teknologiene er i ferd med å viske ut skillet mellom det fysiske og det virtuelle, og dette blir tydeligere i 2015.

Hva er noe av det aller mest spennende din bedrift jobber med, som du skulle ønske flere visste om?

Det er mye som skjer i Telenor. Vi er godt i gang med en reorientering av hele bedriften til å fokusere på kunden. Kundereiser så vel som produkter og tjenester blir nå designet ihht. prosesser tatt fram i Forskningsavdelingen i samarbeid med ledende akademiske institusjoner som NHH og Arkitekthøyskolen. Målet er å gjøre opplevelsen av å være Telenor kunde klart overlegen.

Vi gjør også mye spennende forskningsarbeid på teknologisiden. Spesielt vil jeg trekke fram at vi er langt fremme på 5G og virtualisering av nettverksfunksjoner, ‘Big Data’ og bruk av ‘Deep Learning’ AI teknikker. Målet er å levere en bedre kundeopplevelse gjennom å ‘forutsi’ og unngå at feil oppstår i nettverkene og være mest mulig relevante og hjelpsomme i salg og kundestøtte.

Hvordan bidrar din virksomhet til et bedre klima?

Telenor bidrar direkte gjennom å søke miljøvennlige løsninger for drift av nettverkene våre. Vi bruker solceller der det er mulig og alternativet er dieselgeneratorer, jobber med optimalisering av energibruk i basestasjoner gjennom for eksempel dynamisk nedstengning av sendere som ikke trengs i øyeblikket.

Den største effekten er allikevel at kjernevirksomheten vår er å levere konnektivitet som ikke krever mye energi og kan være en erstatter for reisevirksomhet.  Vi har selvsagt de ‘klassiske’ tjenestene som mobiltelefoni og sms/mms, men jeg har også lyst til å nevne to innovasjoner som virker i samme retning.   ‘www.appear.in’  er et eksempel på en gratis videokonferansetjeneste som kjører i browseren din eller på smarttelefonen. Den er svært enkel å bruke og har blitt populær blant ungdom. Det andre eksemplet er easypaisa som er vår betalingstjeneste i Pakistan. Den gjør det mulig å overføre penger uten fysisk å måtte bevege seg, og er den største betalingstjenesten i antall brukere i dag.

Når vi ser tilbake på 2015, hva tror du vi i dag oppfatter som moderne som snart vil bli utdatert?

Alle websider, apper og kundekommunikasjon som ikke automatisk tilpasser seg preferansene til den enkelte og biler som ikke kan holde plassen sin i køen uten at du gasser,  bremser og styrer.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094