Hvilke 3 teknologitrender mener du er viktigst i 2015?

  • Offshore olje og gass vil fortsatt i flere generasjoner være en viktig sektor i Norge. For lønnsomheten i denne industrien og for å kunne motstå fall i oljeprisen som vi vet kommer med jevne mellomrom, er det avgjørende for denne industriens fremtid at en lykkes med å ta fram rimeligere teknologi og løsninger. Vi ser i dag en klar utvikling i denne retning.
  • Mat til en økende befolkning i verden må i stadig større grad komme fra havet. Havbruksnæringen har et potensial for å kunne øke eksportverdien i betydelig grad. Forutsetningen for å lykkes med en slik økning er nødvendig teknologiutvikling. Derfor mener jeg at den teknologiutviklingen som vi i dag ser innen havbrukssektoren representerer en viktig trend for året som er verdt å legge merke til.
  • Den rivende utviklingen vi ser innenfor autonome systemer; undervanns droner, autonome skip, robotisering generelt i forbindelse med fjerndrift og integrerte operasjoner.

Hvilke forventninger har du til 2015?

At arbeidet med å realisere fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi – Ocean Space Centre- når ny milepæler slik at fremdriftsplanen for realisering opprettholdes.

Hva er noe av det aller mest spennende din bedrift jobber med, som du skulle ønske flere visste om?

Ocean Space Centre er det viktigste strategiske arbeidet som vi jobber med. Det pågår en kontinuerlig prosess for at enda flere skal bli kjent med detaljene i planene.

Hvordan bidrar din virksomhet til et bedre klima?

I samarbeid med næringsaktører arbeider vi kontinuerlig med forskning og utvikling relatert til:

  • Energieffektive fartøyskonsepter og skrogformer
  • Energivennlige konsepter og utstyr (energiomvandlere og energibærere for maritim bruk)
  • Utvikling av teknologi og utstyr for fornybar havenergi, primært rettet mot offshore vind

Når vi ser tilbake på 2015, hva tror du vi i dag oppfatter som moderne som snart vil bli utdatert?

Feltutviklinger hvor manglende standardisering og alltid skulle velge teknologi og løsninger på øverste hylle har gitt et alvorlig kostnadsproblem for denne sektoren. Moderne løsninger skal ikke være kostnadsdrivende. Bransjen som helhet går i retning av enklere og mer kostnadseffektive løsninger.

Vil du høre mer om havromteknologi? Da kan du bli med på Aktuelt i Trondheim 16. juni. Her finner du mer informasjon og mulighet for påmelding

Her finner du intevjuer med flere Abelia-medlemmer om Teknoåret15

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094