Hvilke 3 teknologitrender mener du er viktigst i 2015?

  1. Delingsøkonomi: Stadig flere tjenester vil gjøre det mulig å dele produkter og tjenester på en langt mer effektiv måte. AirB&B og Uber er bare starten på en helt ny måte å tenke på. Jeg tror at delingsøkonomien kan være en av de største bidragsyterne til miljøvernsarbeidet. Det er ingen grunn til at alle skal eie en motorsag og en snøfreser - som i snitt brukes 2 timer hvert år. Delingsøkonomien handler om mer effektiv bruk av produkter og tjenester.
  2. 3D-printing: Denne nye teknologien vil forandre verden på mange områder.  Nå vil oljeselskapene kunne printe ut kritiske deler ute på plattformen og skifte ut disse over natten, mens man tidligere måtte bestille disse fra leverandører over hele verden og fly de inn.  Det er få bransjer som ikke vil bli berørt av denne nye teknologien som vil kunne printe ut alt fra organer for implantasjon og materiale til klær og smykker.
  3. Digital læring: Innen skole og utdanning vil digital læring for alvor begynne å få innpass.  Fokus vil flyttes fra maskinvare til læringsverktøy.  Lærerne vil bli viktigere enn noensinne - men de må læres opp i bruken av ny teknologi.

Hvilke forventninger har du til 2015?

- Veldig spennende. Jeg håper og tror at fokus i Norge i stadig større grad vil stimulere oppstartsmiljøer til å komme opp med produkter og tjenester som kan skape nye arbeidsplasser som erstatter mange av de arbeidsplassene som tidligere har vært innenfor olje og offshore.

Hva er noe av det aller mest spennende din bedrift jobber med, som du skulle ønske flere visste om?

- Det yrer i dag av nye spennende oppstartselskaper. Men de trenger hjelp - først og fremst til kommersialisering. Jeg skulle gjerne sett at folk med internasjonal erfaring fra store bedrifter engasjerte seg i oppstartselskaper.

Hvordan bidrar din virksomhet til et bedre klima?

- Morgendagens klima vil være avhengig av at vi kommer opp med nye og spennende teknologiske løsninger. StartupLab er en inkubator som aktivt vil være med på å bistå oppstartselskaper som vil komme opp med slike løsninger.

Når vi ser tilbake på 2015, hva tror du vi i dag oppfatter som moderne som snart vil bli utdatert?

- Jeg håper og tror at 2015 blir året da folk sluttet å bruke Facebook til å skryte av hvor vellykkete og flinke vi er. Sosiale medier vil stadig bli viktigere - men jeg tror at vi i fremtiden vil se tilbake på «selvskryt»-tiden på Facebook - som en merkelig tid;  «Se så flink jeg er; har vært på Kikut før jobb mens nybakte brød stod i ovnen…..»

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842