Torsdag holdt hun innlegg for flere hundre deltakere på Abelias konferanse om delingsøkonomien, og la ikke skjul på at delingsøkonomien skaper store utfordringer.

- Men vi kan ikke møte nye innovasjoner med skepsis og forbud. Mange aktører er allerede etablert innen delingsøkonomien, og de øker stadig. Forbrukerne har også tatt et tydelig standpunkt: delingsøkonomien er kommet for å bli, sier Jensen.

Mens statsråden stod på talerstolen rapporterte NTB at økonomiprofessor Tommy Staahl Gabrielsen ved Universitetet i Bergen skal lede det nye delingsøkonomiutvalget. Resten av utvalget forventes å bli kunngjort etter statsråd fredag, men det er allerede klart at de skal levere sin rapport innen 1. februar neste år.

Finansministeren tror at mange av aktørene i delingsøkonomien har lite erfaring med å være næringsdrivende, og derfor har for dårlig oversikt over hvilke regler som gjelder.

- Dette stiller krav til skattemyndighetene. Jeg har igangsatt et arbeid i både Skatteetaten og Finansdepartementet for å se om dagens regler er godt nok egnet for delingsøkonomien, sier Jensen.

Fire tydelige trender

Professor Tor W. Andreassen ved Norges Handelshøyskole (NHH) ga en innføring om delingsøkonomi, hvor han omtalte en undersøkelse som viser at 72,7 prosent av de som tilbyr delingsøkonomiske tjenester er menn, 70 prosent er mellom 18 og 34 år, og 65 prosent er single.

- Foreløpig er det "young, free and single men" med utleie av kapitalvarer som dominerer delingsøkonomien. Kvinnene har ennå ikke gjort noe stort inntog, men det er kun et spørsmål om tid, sier Andreassen.

Han mener det spesielt er fire tydelige trender:

  • Delingsøkonomiens natur endrer seg ettersom den modnes, og går fra privat deling gjennom "peer-to-peer" til kommersielle tjenester fra næringsliv til forbruker.

  • Konkurrentene vil nyte godt av lavere priser og økt servicekvalitet.

  • Konkurrerende aktører utenfor delingsøkonomien vil møte økt konkurranse i servicemarkedet.

  • Industribedriftene må tilpasse seg et marked hvor færre, men mer verdifulle/kostbare varer konsumeres.

I sin oppsummering av konferansen la Abelia-sjef Håkon Haugli vekt på Norges muligheter til å ta en ledende posisjon.

- Vi styrer i helt gal retning hvis vi ikke ser Norges mulighet til å ta en posisjon i delingsøkonomien. Norge burde ha ambisjoner om å skape en av de store aktørene innen delingsøkonomien, og jeg tror vi har store muligheter for å få til det. Her må vi imidlertid være på ballen. Det handler ikke om å være med på festen. Det handler om å være først på festen, sier Haugli.