Arbeidskraft og kapital har nesten alltid vært de viktigste ingrediensene i næringsutvikling. Nå kan utnyttelse av store data- og informasjonsmengder som svært mange bedrifter og offentlige instanser sitter på bli et nytt teknologieventyr.

– Mulighetene som ligger i å benytte Big Data i et samfunnsøkonomisk og vitenskapelig perspektiv, og til å gjøre verden til et bedre sted, er veldig spennende, sier Skogen Lund.

Hvordan utnytte enorme datamengder?

3. mars arrangerer Abelia teknologikonferanse på Vulkan Arena. Årets tema er Big Data, og skal gå i dybden på hvilke muligheter vi har til å utnytte de enorme datamengdene som finnes.

Påmelding til konferansen

Helseteknologi, samferdsel og skolesystemet er sektorer som kan dra stor nytte av datamengdene som allerede eksisterer. Spørsmålet er: Hvordan skal vi unytte det best mulig? 

– Big data er et "råmateriale" det er viktig at norsk næringsliv griper muligheten til å anvende seg av. Det handler om økt verdiskaping for den enkelte bedrift, norsk konkurranseevne over tid og utvikling av stadig bedre samfunnsløsninger, sier arrangør og Abelialeder Håkon Haugli.

Selv om store data gir store muligheter, reiser bruken av omfattende og kanskje sensitive opplysninger en rekke personvernsspørsmål. For å snakke om det kommer blant andre Catharina Nes fra Datatilsynet. Hun skal diskutere hvordan vi kan bruke Big Data på en trygg måte.

Saken er hentet fra NHOs nettsider

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842