Tilgjengeliggjøring av offentlig informasjon skaper smarte og attraktive tjenester. Ruter og Yr er godt kjent, og kun fantasien setter begrensninger for hva slags tjenester som kan utvikles. - Skal vi løse økende samfunnsutfordringer, som smartere utnyttelse av ressurser eller trafikkproblemer i og rundt byer, må offentlig informasjon gjøres enkelt tilgjengelig, sier Tarje Bjørgum, strategisk rådgiver i Abelia.

Et veiskille for næringsutvikling

Abelia har i lengre tid jobbet for bedre og billigere tilgang til data fra Grunnboken og Matrikkelen fra Kartverket. Slike data blir stadig viktigere for kunnskapsutvikling og verdiskaping innen mange ulike sektorer – vær, transport, trafikkportaler, bygg- og anlegg, sjøfart – og bidrar til innovasjon og bedre tjenester til innbyggere og samfunn. Den gamle prismodellen som baserte seg på at Kartverket skal ha en andel av det andre lykkes med, hele tiden, forlates nå. Data vil nå tilgjengeliggjøres langt billigere og mot et fast vederlag som ikke er knyttet opp mot kundens nytte/viderebruk av dataene. Endringene fra januar er derfor en viktig seier for Abelias IT-bedrifter, og et resultat av en lang og utmattende kamp, sier Bjørgum. 

Utviklingen går tregt

Til tross for tydelig tale i politiske dokumenter har utviklingen med å åpne opp og tilgjengeliggjøre offentlige data gått tregt. Og mye arbeid gjenstår. Mange offentlige etater kvier seg for å gjøre informasjon enkelt tilgjengelig for næringsutvikling. Her har nok mange offentlige ledere mye å lære.

Fremover skal vi vi kjempe for enda bedre tilgang, sier Bjørgum. Det må sikres enkel tilgang til rådata, dvs ubearbeidede data som det ikke hevdes immaterielle rettigheter til. Offentlige rådata må kunne lagres lokalt kombinert med løpende oppdatering av sanntids endringsdata. Først da vil vi kunne se den virkelige effekten av hva private aktører kan oppnå gjennom innovative tjenester. Det er uendelig med muligheter når vi slipper fri offentlige data. Det er vanskelig å tallfeste, fordi innovasjon i seg selv er vanskelig å forutse før den skjer, avslutter Bjørgum.

Du finner hele forskriften og merknader til forskriften på Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsider

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842