Blant annet mangler en del standarder som bidrar til sikre og trygge digitaliseringsprosesser.

Nå ber en rekke sentrale aktører Standard Norge om å ta initiativ til økt satsing på standardisering innenfor IT-sikkerhet og personvern. På Verdens standardiseringsdag, 14. oktober, ble det lansert et eget nasjonalt program for dette.

Initiativtakerne

Finans Norge, Bankenes Standardiseringskontor (BSK), bankID, FinansCert, Datatilsynet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Virke sammen med Abelia står bak initiativet, og Standard Norges sektorstyre for IKT har gitt sin tilslutning. De ønsker at Standard Norge som uavhengige standardiseringsorganisasjon og aktivt medlem av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO leder arbeidet.

Verdens standardiseringsdag markeres verden over

- Dette er veldig spennende for oss, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus. Vi kan tilby en nøytral arena for både myndigheter, interesseorganisasjoner og næringsliv og en arena for internasjonal påvirkning. Vi har dessuten lang erfaring og gode rutiner for utvikling og vedlikehold av standarder. Spesielt flott er det å lansere dette programmet på Verdens Standardiseringsdag, en dag som markeres av standardiseringsmiljøer verden over, sier Mehus.

Målet for satsingen er blant annet å videreutvikle Norges posisjon som ledende innenfor utvikling og bruk av digitale løsninger, øke norsk innflytelse i internasjonalt standardiseringsarbeid og posisjonere Standard Norge som hovedarena for tverrfaglig samarbeid innenfor IT-sikkerhet og personvern i Norge. Mange opererer i internasjonale markeder, og det er viktig at brukerne har tillit til at systemene ivaretar krav til sikkerhet og personvern verden over.

Viktig for regelverksetterlevelse i fremtiden

- Vi mener bruk av gode standarder vil bli enda viktigere for regelverksetterlevelse og personvern i fremtiden, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet. I dag jobber en rekke ulike sektorer med informasjonssikkerhet hver for seg, og det kan være svært forvirrende for de som skal følge standardene å forholde seg til de ulike regelsettene, fortsetter Thon. Det benyttes også en rekke ulike tekniske løsninger i arbeidet, og utformingen av disse har betydning for hvordan brukerens personvern ivaretas. Vi synes derfor det er flott at Standard Norge i dag lanserer et nytt nasjonalt program for standardisering innenfor IT-sikkerhet og personvern, og har stor tro på at dette blir en suksess, avslutter Thon.

Kontaktperson Tore Frellumstad

tore.frellumstad@abelia.no

+47 23 08 80 92