I møtet var både staten og bransjen enige om at stat og kommuner må gå i front for at brukere skal skaffe seg raskere bredbåndsforbindelse.

Tilby båndkrevende tjenester

- Dersom intensjonen er at flere skal ta i bruk båndbreddekrevende tjenester, må flere avanserte tjenester ut på nett fra det offentlige, sier Foshaug. – I dag er det kun omtrent en fjerdedel av kommunene som har systemer for selvbetjente elektroniske tjenester, sier Foshaug. - Hvis kommuner og statlige etater åpner for flere avanserte tjenester på nett, kommer brukerne automatisk til å etterspørre økt båndbredde, sier han. Dette kan bety store besparelser for det offentlige, samtidig som det stimulerer til økt bruk av bredbånd – altså to fluer i ett smekk, sier Foshaug.


Følgende aktører var invitert på møtet med statsråd Aasrud:

• NetCom
• NTE
• IKT-Norge
• Nexia
• Det Digitale Agder
• Lyse
• Telenor Norge
• Abelia
• Norsk Telekom