Sammen med Energi Norge, Norsk Industri og IKT Norge har Abelia tatt til orde for at stortinget bør vedta en lav sats på elavgift også for datasentre.

- Undersøkelser viser at det planlegges mellom 60 og 200 nye store datasentre i Europa frem til år 2020. Abelia er opptatt av at neste gang et stort selskap ønsker å investere i Skandinavia, skal de velge Norge. Da må det legges til rette for at det er nettopp vårt land de ønsker å etablere datasentre i, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia.

– Skal Norge lykkes i konkurransen om grønne datasentre, bør vi ha like attraktive konkurransevilkår som våre naboland. Det har vi ikke i dag, sier Haugli. Det er derfor svært gledelig at finansminister Siv Jensen i dag kan fortelle at regjeringen er innstilt på å redusere el-avgiften for store datasentre i statsbudsjettet for 2016.

Abelias medlemsbedrift EVRY åpnet nylig et datasenter på Fet. Abelia sammen med flere stortingsrepresentanter var på besøk i slutten av april. Du kan lese mer om besøket her.

Les også hva IKT Norge skriver om vår felles seier

Her kan du lese brevet de fire organisasjonene sendte til Stortinget

Les også: Abelias vurdering av revidert statsbudsjett

Kontaktperson Håkon Haugli

hakon.haugli@abelia.no

+47 905 31 025