Styret i IT-selskapet EVRY opplyste i en børsmelding mandag morgen at de har anbefalt et bud fremsatt av investeringsfondet Apax. Selskapets majoritetseiere Telenor og Posten har forhåndsakseptert tilbudet. Det betyr at EVRY får nye eiere og at hovedkontoret fortsatt skal være i Norge.

- Utvikling og bruk av ny teknologi blir stadig mer avgjørende for produktivitet, økonomisk vekst, og nødvendig omstilling. Dette ser derfor ut til å være en god nyhet, som legger grunnlaget for fortsatt vekst og utvikling i EVRY og en samlet norsk it-næring, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia.

Med sine ca. 10 000 ansatte og omsetning på nesten 13 milliarder har EVRY-konsernet har en unik posisjon i Norge og Sverige. - Skal Norge delta i den globale konkurransen om kompetanse og markeder, avhenger det av internasjonale aktører så vel som lokale lokomotiver, påpeker Haugli.

Konsernsjef i EVRY, Terje Mjøs, uttalte i dag til E24 at det har vært en omfattende prosess, men at han og styret er svært fornøyd med det budet som nå er fremmet på selskapet. Det forstår Haugli godt.

 - EVRY får nå en eier med en sterk posisjon innen it og Telecom. De har i tillegg strategiske ambisjoner for selskapet. At EVRY ikke splittes opp og at hovedkontoret forblir i Norge er viktig ikke bare for selskapet, men for våre muligheter til å bidra i utviklingen av verdens kanskje viktigste næring, avslutter Abelia-direktøren.

Kontaktperson Håkon Haugli

hakon.haugli@abelia.no

+47 905 31 025