Bakgrunn

Norge er det første landet i verden som har foretatt en vurdering av behovet for å etablere nye toppdomener (TDL'er) av nasjonal betydning. Den norske rapporten er kommet som følge av ICANNs ønske om å utvide antall toppdomener på Internet. Bakgrunnen for å utvide antall  TDL'er på Internet har vært å legge til rette for økt konkurranse og innovasjon i domenemarkedet, samt å innføre TDL'er på nye skriftspråk.

Er det behov?

Arbeidsgruppa mener konkurransen med andre toppdomener av generisk karakter (.com, .org, .net etc.) og de høye kostnadene som må betales til ICANN for å søke og drifte nye TDL'er, vil begrense behovet for nye norske geografiske toppdomener av nasjonal betydning (såkalte gTDL'er).

- Det er i dag få tegn i markedet  som tilsier behov for gTDL'er av nasjonal betydning, som for eksempel .oslo. Internet utvikler seg imidlertid raskt og kreativiteten i næringslivet er stor. Det er derfor vanskelig å spå om fremtidig behov, sier Foshaug.

Må ha en strategi

Hvorvidt det er ønskelig med innføring av gTDL'er av nasjonal betydning, er etter arbeidsgruppas oppfatning avhengig av om en nytt toppdomene vil tilføre det norske markedet verdiøkende elementer utover konkurranse med eksisterende toppdomener. Gitt usikkerheten knyttet til behovet for nye toppdomener, konkluderer arbeidsgruppa med at myndighetene må utarbeide en strategi for mulige fremtidige søknader om nye toppdomener av nasjonal betydning.

- Aktørene i domenemarkedet er i utgangspunktet best posisjonert til å vurdere potensialet for nye gTDL'er. Departementet må sikre at nye gTDL'er - så vel som eksisterende nasjonale TDL'er (ccTDL) - blir optimalt utnyttet til beste for samfunnet. Dette betyr bl.a. at det ikke bør legges for strenge føringer på forretningskonsepter og gis for detaljerte føringer for driften av nye gTDL'er, sier Foshaug.

Hva mener du?

Dersom du har synspunkter om innføringen av nye toppdomener, kan du i løpet av de nærmeste seks ukene si din mening på en nettside som Samferdselsdepartementet har opprettet. Se linken nedenfor.