Betyr politikk noe for innovasjon, og i så fall på hvilken måte? Hva har vært driverne for innovasjon og næringsutvikling i norsk økonomi? Kan man skape næringsutvikling i en helse- og omsorgssektor så lenge sektoren er offentlig eid, offentlig finansiert og skjermet for konkurranse?

Kronikken tar utgangspunkt i it-utviklingen i Norge siden medio 80-tallet og ser den i sammenheng med avreguleringer av ulike sektorer i norsk økonomi.

Les hele kronikken i Computerworld

Artikkelen i Computerworld bygger på en artikkel som har blitt publisert i DN