Data av samfunnsmessig betydning

I en pressemelding fra Fornyingsdepartementet onsdag 17. november heter det at flere offentlige rådata skal bli tilgjengelige for flere. - De dataene som skal frigis er data  som har samfunnsmessig verdi, som kan viderebrukes, som ikke er taushetsbelagt og der kostnadene ved tilgjengeliggjøring antas å være beskjedne, sier Aasrud i pressemeldingen.

Marked i milliardklassen

Til Dagens Næringsliv sier Abelias leder Paul Chaffey at tilgang til offentlig data kan åpne et marked i milliardklassen. - Det er noe med digitalisering. Ting tar lett andre veier enn man trodde på forhånd. Ingen kunne spådd at yr.no kunne bli så stort, sier han.

Fra 1. januar 2011

Fra 1. januar 2011 skal alle egnede rådata gjøres tilgjengelig i maskinlesbare formater. Kravet skal inngå i alle tildelingsbrev som departementene skal sende til sine direktorater og etater for 2011 for å beskrive hva de skal gjøre kommende år.

Kun et første steg

- Dette er en sak som Abelia har jobbet med i lang tid og som våre medlemmer er opptatt av. Vi er derfor veldig fornøyd med at Aasrud har fått regjeringen med seg på en frigiving av offentlig data, sier Chaffey. - Det er imidlertid viktig å være klar over at dette kun er et første steg. Forbeholdet om at det ikke skal innebære noe vesentlige kostnader for de etatene som frigir offentlige data, vil fortsatt virke begrensende på hvilke data som frigis, sier Chaffey. - Abelia vil fortsatt jobbe for at alle typer data som er betalt via skatteseddelen skal gjøres tilgjengelig. På tross av at det er forbundet kostnader med dette, vil totalregnskapet bli positivt ved å frigi offentlig data, avslutter Chaffey.