– Næringslivet er fornøyd med høyere statlige ambisjoner for samordning på helse-IKT, men understreker at det nye helseforetaket må bli kravstiller overfor IT-leverandørene, ikke utvikler av egne løsninger, sier Flemming Hegerstrøm i Hospital IT og leder av Næringslivets kontaktutvalg – innovasjon i helse- og velferdsteknologi.

Oppgaven til senteret blir å styrke datasamordningen mellom helseregionene både internt og mellom regionale og nasjonale helsemyndigheter, blant annet for e-resept og kjernejournal , melder Bergens Tidene. Det er et viktig arbeid som bør resultere i at myndighetene stiller tydeligere krav om at forskjellige pasientjournalsystemer skal kunne kommunisere med hverandre uavhengig av om kjøper er helseforetak eller kommuner.

- Et nytt IKT-helseforetak bør samordne statens rolle, slik at det stilles strengere krav om åpne og påbyggbare løsninger som setter pasienten i sentrum. I dag er det begrenset konkurranse og mye proprietære IKT-løsninger i det offentlige helsemarkedet, både når det gjelder helseforetakene og kommunene. Et nytt og mer krevende IKT- helseforetak kan ta ansvar for innkjøp og premiere leverandører som kommer opp med de beste og mest innovative løsningene, sier Daniel Ras-Vidal i Abelia, ansvarlig for helse- og velferdsteknologi.

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869