I meldingen "Mangfold av vinnere – næringspolitikken mot 2020" gir Regjeringen henholdsvis IT og helse- og velferdsteknologi status som "satsingsområder" på lik linje med områdene energi, maritim, marin og reiseliv.

Næringsmeldingen er først og fremst en oppsummering av eksisterende næringspolitikk og det lanseres ikke noen nye tiltak. Men, på pressekonferansen inviterte Nærings- og handelsminister Trond Giske næringslivet innen henholdsvis IT og helse- og velferdsteknologi til strategimøter over sommeren.

- Dette er relevant for veldig mange av Abelias medlemsbedrifter og vi deltar gjerne i en strategiutviklingsprosess for å forbedre disse to viktige næringenes konkurranseevne, sier Daniel Ras-Vidal, innovasjonspolitisk seniorrådgiver i Abelia.

Forskjellige utfordringer for IT og helse

Utfordringene for disse næringene er nokså forskjellige, da IT-næringen er en etablert og kunnskapsintensiv næring med høy produktivitet, mens helse- og velferdsteknologi i Norge er en fremvoksende næring hvor etterspørselen fra det offentlige er en sentral driver.

- IT-næringen etterlyser økt satsing på IT-kompetanse, samt generelt bedre vilkår for forskning og innovasjon. Den lenge bebudede IKT-FoU strategien fra Fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aaserud må adressere begge temaer på en offensiv måte, sier Ras-Vidal

Giske kommenterte under fremleggelsen at Helse- og omsorgsdepartementet ikke er et næringsdepartement, og pekte på mulighetene som ligger i å koble offentlig sektors innkjøpsmakt med bedriftenes skaperkraft. Dette var også et sentralt poeng i Abelias høringssvar til stortingsmeldingen "Morgendagens omsorg"

- Helse-Norge må se til Olje-Norge i Giskes strategiprosess. Norsk leverandørindustri ble skapt gjennom at statlig eide selskaper som Statoil og Hydro etterspurte innovative løsninger fra en underskog av norske bedrifter. På den måten skapte man et økosystem for innovasjon i verdensklasse. Dette er den viktigste lærdommen Regjeringen, statlige helseforetak og kommuner bør ta med seg fremover, avslutter Ras-Vidal. 

Les også Paul Chaffeys blogginnlegg om Næringsmeldingen

Kontaktperson Daniel Ras-Vidal

daniel.ras-vidal@abelia.no

+47 404 71 869