Med en betydelig agendaliste møtte Abelia-leder Håkon Haugli, direktør for næringspolitikk Hilde Widerøe Wibe, og daglig leder i FFA, Agnes Landstad, tidligere Abelia-sjef og nåværende statssekretær Paul Chaffey (H). Velferdsteknologi, videre organisering av Difi, offentlige anskaffelser, samt behovet for IKT-kompetanse var blant sakene som ble diskutert, i tillegg til IT-sikkerhet.

- Cyberkriminalitet og IT-spionasje utgjør en stadig større del av trusselbildet både for offentlig sektor og næringslivet i Norge, sier Abelias administrerende direktør Håkon Haugli. Vi er allerede bakpå og vet at mørketallene er store. Forskningsinnsatsen på IKT-sikkerhet må økes og det haster.

For to år siden advarte internasjonale forskere om at manglende kunnskap gjør oss sårbare. I en rapport fra Forskningsrådet ga de uttrykk for at gjentatte råd om å investere i forskning ikke er blitt fulgt.

- Vi har de siste dagene fått flere påminnelser om vår sårbarhet, og stortingsrepresentant Marianne Aasen (A) er blant dem som har etterlyst økt satsing. Med dagens utvikling av trusselbildet, må forskningsinnsatsen opp, sier Haugli.

Ansvaret for beredskap og bekjempelse av kriminalitet ligger i Justisdepartementet, mens Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for IT-sikkerhet i staten. I tillegg har Samferdselsdepartementet det politiske ansvaret for digital infrastruktur og Kunnskapsdepartementet for forskningen.

- Ansvarsdelingen gir mulighet for en bred tilnærming til feltet, men kan samtidig være et hinder for en koordinert og offensiv satsing, sier Haugli. Norske forskningsinstitutter har mye kompetanse på området, og vi er overbeviste om at instituttmodellen gir de beste muligheter for samspill mellom private og offentlige aktører i kunnskapsutviklingen. Det aller viktigste å få på plass på kort sikt, er midler til forskning – på et område som i stadig større grad vil berøre oss alle.

Strategiske verktøy

Forskning og innovasjon i offentlige anskaffelser har blitt en viktig sak det siste året. Abelia har foreslått at 2.5% av totalsummen i en større offentlig anskaffelse skal gå til forskning og innovasjon, og dermed både sikre bedre og mer kostnadseffektive løsninger og samtidig bidra til næringsutvikling i Norge.

- Staten har mulighet til å bruke de samme pengene flere ganger. Offentlige storinnkjøp er et strategisk verktøy til å fremme innovasjon, utvikling av ny teknologi og nye næringer, avslutter direktør for næringspolitikk i Abelia, Hilde Widerøe Wibe.

Kontaktperson Håkon Haugli

hakon.haugli@abelia.no

+47 905 31 025