IT-linjen utvikles i nært samarbeid mellom skolen og næringslivet i hele Østfold, og starter allerede i høst med en pilot med andreårselever.

Etableringen av IT-linjen ved Halden videregående skole skal bidra til fremtidig tilgang på arbeidstakere med nødvendig IT- og realfagskompetanse. Linjen tar utgangspunkt i studiespesialiserende programfag og IT med realfag og entreprenørskap. Dermed skapes det et attraktivt tilbud som styrker interessen og entusiasmen for IT og realfag. Nysgjerrigheten og lysten for å studere IT og realfag kan ikke fortelles eller gis bort, den må oppleves av elevene. Ved å samarbeide med høgskolen og bedrifter som har konkrete eksempler og oppgaver som må løses vil elevene oppleve bredden av IT-faget i praksis. Det er dette som skaper engasjement og genuin interesse for faget.

Det er Halden IT-forum som tok initiativ til en IT-linje. Nå har det blitt etablert tett samarbeid mellom Halden vgs, Høgskolen i Østfold og IT-tunge bedrifter i hele fylket.  Nær kontakt med næringslivet bedrer elevers yrkes- og utdanningsveiledning og øker læreres kompetanse og motivasjon.

- Næringslivsorientering og sterkt engasjement fra flere av våre medlemsbedrifter omkring felles kompetansebehov i fremtiden var en forutsetning for at NHO kunne engasjere seg så tungt som vi har gjort. Det legger til rette for et tett samarbeid både i den videre utviklingen og videreføringen av IT-linjen i Halden. Blant bedriftene som nå går i samarbeid er Infotjenester i Sarpsborg, Fredrikstad Energi og Saab Technologies, Tieto og NCE Smart i Halden. Pengene vi nå stiller til disposisjon for videre utvikling av IT-linjen kommer fra NHOs opplysnings- og utviklingsfond. Vi gjorde det samme da vi støttet etableringen av sciencelinjen ved Greåker videregående skole, og vi mener dette initiativet er like viktig, sier regiondirektør Espen Nøklebye Evensen i NHO Østfold.

Saken er hentet fra NHO Østfolds nettsider

Oppfordrer flere til å gjøre det samme

- Dette er en svært gledelig nyhet, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia. Om kort tid – før 2030 – vil mangelen på nøkkelkompetanse innen IKT bli kritisk i Norge. IT-linjer er viktige. Jeg håper og tror engasjementet i næringslivet i NHO Østfold inspirerer andre, ikke minst dem som utformer utdanningspolitikken i Norge, og bidrar til at vi får på plass langt flere slike tilbud, sier Haugli.

Les Hauglis kronikk i Computerworld fra 4. juli, Et alarmsignal: På vei mot kritisk kompetansemangel

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842